Info till dig som uppfödare samt till dig som önskar annonsera valpkull eller hund.

För dig som är uppfödare av Gordonsetter

Många presumtiva valpköpare har hört av sig till klubben med anledning att det skiljer ett antal tusenlappar mellan olika uppfödare i priset på en valp. Man är fundersam och undrande över varför det kan skilja så mycket i pris och vill ofta ha en indikation på vad som är "skäligt"

Valppriset är en känslig fråga för styrelsen att yttra sig om. Styrelsen mening är att det är upp till den enskilde uppfödaren att bestämma priset för sina valpar med utgångs-punkt av sina kostnader för parningen, avelshundarnas meriter och så vidare.


Ett allt för högt pris kan dock skada rasens utveckling och bibehållande som jakt-hund, samt riskera att oseriösa uppfödare väljer vår ras för att den har en ekonomisk potential.
 

Nya avtal för uppfödare!
 

Tre viktiga blanketter som berör uppfödare och hundköpare har fått nytt utseende och delvis förändrat innehåll. Fr. o med  1 juni kan du inte teckna nya avtal på de gamla blanketterna.
 

Svenska Kennelklubben har sett över de avtal som undertecknas vid försäljning eller överlåtelse av hund. Det gäller de tre blanketterna "köpeavtal för hund", "köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt" samt "fodervärdsavtal". Innehållet är i stort detsamma som tidigare, men med några viktiga ändringar.

se vidare på Svenska Kennelklubbens hemsida: www.skk.se
                                                                                            Direktlänk till info

 


Information till uppfödare som önskar annonsera på hemsidan

För att få annonsera måste du vara medlem i SGSK. SGSK tillämpar SKKs regler om hänvisningsstopp.

 • Valpannonser är utan kostnad för medlemmar.
 • Valpfolder samt välkomstbrev finns att tankas hem från sidan (se nedan)
 • Annonsunderlaget skickas till SGSK (se framsida)

 


COI innavleskoofficient = Observera att en del COI värden som beräknas på SKK/NKK/FKK/DKK hemsidor inte är beräknade på kompletta stamtavlor i fem generationer och i de fallen fås falskt låga COI värden. SGSK avelsförmedlingen förfogar över en unik och mer komplett databas och ser till att komplettera om det saknas individer i de fem generationerna som används för beräkning och därför publiceras endast dessa korrekta COI-värden på SGSK-hemsida.

 


Steg för steg när du som uppfödare vill annonsera en kull

 

1

Meddela parning via e-mail till SGSK
Genom att skicka in "Valpförmedlings bilagan" rätt ifylld.
COI-värde räknas ut av avelsfunktionärerna (webmaster skickar det).
PRA-resultat och CCA-resultat som inte är officiella på hemsidan sedan tidigare - skickas till någon av avelsfunktionärerna för publicering.

2

Meddela webmaster snarast efter valpning antalet hanvalpar och tikvalpar samt födelsedatum. Meddela även om tik gått tom. Meddelas inget tas annons bort 2veckor efter planerad valpning.

3

Meddela när valparna är sålda. Annonsen kvarstår annars i 12 veckor efter valpningsdatum. Finns det osålda valpar efter 12 veckor måste detta meddelas så att en ev. annons kan kvarstå tills ev. valpar är sålda.

4
Informera valpköparna om Valpfoldern. Den finns att laddas ned på Valpannons sidan, annars så kan foldern mailas till valpköparna. Har inte valpköparna tillgång till internet så kan du som uppfödere själv ladda ned foldern och skriva ut (se nedan).

5
När alla valparna är sålda så skickas valprapport (se nedan) med namn och regnummer på valparna samt valpköparnas namn osv till någona i avelsrådet.

OBS!!! De gamla SKK-blanketterna "Köpeavtal för hund", "Fodervärdsavtal" och "Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt" gäller inte längre. Nya laddas ned via köpahund.se när valparna har registrerats i SKK.

OBS Ny valpförmedlingsblankett 19/2-2015

Steg för steg när du vill annonsera din hund "till salu, fodervärd sökes, omplacering osv"
Du som medlem i SGSK kan kostnadsfritt annonsera din gordonsetter "till salu, fodervärd sökes, omplacering".

 1
Fyll i nedanstående blankett till webmaster. sgsk@outlook.com

Valpfolder

Din Gordonsettervalp - En hjälp på vägen.
 

Nu är den här, valpfoldern vi har väntat på! Ett häfte fullt med nyttig information för dig som nybliven Gordonsetterägare. Foldern följer med när du köper en Gordonsettervalp från någon våra registrerade Gordonsetteruppfödare.
 

Lite av folderns innehåll:

 • Svenska Gordonsetterklubben SGSK
 • Rikstäckande nät av aktiva lokalklubbar
 • Vad är en Gordonsetter?
 • Registreringsbevis & stamtavla
 • Valpens utvecklingsperioder
 • Valpens fostran
 • Vardagsskötsel
 • Veterinärens tips
 • Jaktträning
 • Jaktprov
 • Utställning
 • Rasstandard
 • Mentalitet, beteende och egenskaper
 

© SGSK 2007 Text Jane Hagström, Layout Maria Köhler