Valpannonser

Valpannonserna på SGSK är högst aktuella, valpkullar som är över 8veckor, dvs leverensklara tas bort om det inte finns valpar otingade i kullen.
Förklaringar till förkortningar i annonserna se nederst på denna sida
Mail: 
sgsk.web@ gmail.com

Valpkullar födda & väntas

Valpar födda 23-12-17
coi 0 %. 3t+1h

Mor: Glavaris QZ Emmylou
Reg.nr SE30508/2020
HD: A
PRArcd4: Fri
CCA: Fri
CL: Fri
Mkh: 63
Jaktprov: 2 Ökl VP fält
Utställning: VG

Far: J Blacksetters Calle-Palmer
Reg.nr SE44768/2016
HD: C
PRArcd4: Heriditärt fri
CCA: Heriditärt fri
Mkh: 66
Jaktprov: 1 Ukl Danmark, 3 Ukl Sverige
Utställning: Exellent 3xCERT, 3xBIR


Prohunters kennel
Jennie Evertson Kenani/Jan Andersson
Sörgårdgatan 17
431 67 Mölndal
Jennie 0706-684473, Jan 0723-962103
jennie@kenani.se , jan1968@live.se
www.pro-hunters.se

Valpar födda 24-02-03
coi 0 %
3 + 3

Mor: Zettertjärns Flizan
Regnr: SE22992/2017
HD:A
PRArcd4: Carrier 
CCA: Heriditärt fri
Jaktprov: 2 UKL, 2 x 2 ÖKL, 1 ÖKL
Utställning: SE UCH

Far: Bukkafjellets Conan
Regnr: NO44200/20
HD:A
PRArcd4: Fri
CCA: Fri
Jaktprov: 1 UK, 3 AK, 2 AK, 1AK
Utställning VG

Zettertjärns Kennel
Kristina Edh
070-6564727
kennelzettertjarn@gmail.com
zettertjarn.se
 

Valpar födda 24-02-09
coi: 0 %
5H+4T

Mor: Åshöjdens Elda
Reg.nr SE55402/2020
HD: A
ED: -
PRArcd4:
Fri
CCA: Fri
Jaktprov: Fjäll 3 ukl
Utställning: VG

Far: Sydåens Zigzag
Reg.nr SE55154/2019
HD: A
PRArcd4: Fri
CCA: Fri
Jaktprov: Fält: 2023 SM 3/ck, 1 VK med viltp DK
Utställning: SEUCH
VP: Bästa skl-hund MFK 2022

Åshöjdens
Ewa Posner-Storm
Backen 123
845 72 Oviken
070-2026488
ewaposnerstorm@yahoo.se
Åshöjdens Kennel/Facebook

Förklaring till förkortningar i annonser:


J = jaktmeriterad, endast svenska hundar har J, norska, danska och finska hundar kan vara jaktprovsmeriterad fast den inte har J som titel.

S/SE =  Bokstaven före reg. nr anger hundens reg. land (oftast födelseland, SE =svensk, NO=norsk, DK = dansk, FI= finsk).

HD: Känd status

Jaktprov: UKL = UK (unghundsklass), ÖKL = AK (öppen klass), SKL = VK (segrarklass). Finns jaktprov med i annonsen så är hunden jaktprovsmeriterad, dvs bevisat att den fungerar som jakthund på jaktprov för stående fågelhundar.

Utställning: C.I.E. Internationell utställningschampion har ej krav om 1ÖKL/AK på jaktprov. För att uppnå denna titel krävs ingen jaktprovsmerit.

(Uppgifterna i annonserna ovan är baserade på information från respektive uppfödare)


COI = inavelskoeffiecient i % uträknad av avelsfunktionärerna (från 1/2-15 i SKKs avelsdata). Bör vara under 6,25% (RAS).

PRA rcd4= ärftlig ögonsjukdom, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

CCA = ärftlig sjukdom som angriper lillhjärnan, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

(CCA och PRA resultat skall skickas till avelsfunktionärerna för publicering)


VP = Vandringspris för brittiska stående fågelhundar.


Kullarna läggs in i fallande turordning vart efter kullarna är beräknade.

SGSKs valpfolder

Denna valpfolder är gjord för dig/er som har en gordonsetter, har skaffat en gordonsetter valp eller gå i funderingarna att skaffa en gordonsettervalp.

I häftet blir du informerad om gordonsetter som ras och SGSK våran rasklubb. Här får du även råd om valpuppfostran, träning, foder, träning inför jakt och mycket mer.

Vill du veta mera om gordonsettern så finns mera information och bilder på hemsidan.

Om valet är gjort så vill vi gratulera till en underbar jaktkamrat och familjemedlem!

Ladda ned din folder här:
SGSKs Valpfolder