Valpannonser

Valpannonserna på SGSK är högst aktuella, valpkullar som är över 8veckor, dvs leverensklara tas bort om det inte finns valpar otingade i kullen.
Förklaringar till förkortningar i annonserna se nederst på denna sida
Mail: 
sgsk.web@ gmail.com

Valpkullar väntas
 

Valpar väntas
2021-06-16
7 hanar+2 tikar

Far: Lochness des Hauts de Taulisse
Lof44383/7999
HD B
66 cm
PRA RCD4 Fri
HA Fri
NCLD Fri
Jaktprov:
Champion Field Trial Printemps
Champion Field Trial Gibier Tiré
Champion Travail
2 gånger uttagen till Franska landslaget i Coupe d'Europe Printemps
Vinnare av Échelle des Valeurs Field Trial Printemps Couple inter britanniques 2020

Utställning:
Excellent RCACIB 

Mor: Imingen's IH Lotta Schelin
SE25097/2017
HD A
57 cm
CCA fri
CL fri
PRA RCD4 bärare
Jaktprov: 3 Ak
Utställning: Excellent

Mountaineer's kennel
Ann-Kristin Efstratiadis
Komossvägen 8 
73993 Riddarhyttan
070-2211776 
annkristin.efstratiadis@gmail.com 

Valpar födda 
2021-07-04
8 hanar+ 2 tikar

Mor: J Finngangen's Fantastiska Fideli
Reg.nr SE53762/2017
HD: B
PRArcd4: fri
CCA: fri
Mkh:57cm
Jaktprov: pris (fjäll,skog, fält)2ukl 3 ukl fjäll
Utställning:exc CK CERT BIR BIS2

Far:J Fjällpilen's GZ Qvality
Reg.nr SE 17287/2015
 HD: A
PRArcd4: fri
CCA:fri
CL:fri
Mkh:
Jaktprov: pris (fjäll,skog, fält)1ukl HP, 2AK, 1 ökl fjäll
Ev VP: Utställning:excårets unghund i SGSK 2016, årets ökl hund i SGSK 1017

Hagelsprutans kennel
Tina Hedman
Klubbvägen 144
97592 Luleå
070-656 99 39
Hagelsprutanskennel@telia.com
Hagelsprutanskennel.se
 

Förklaring till förkortningar i annonser:


J = jaktmeriterad, endast svenska hundar har J, norska, danska och finska hundar kan vara jaktprovsmeriterad fast den inte har J som titel.

S/SE =  Bokstaven före reg. nr anger hundens reg. land (oftast födelseland, SE =svensk, NO=norsk, DK = dansk, FI= finsk).

HD: Känd status

Jaktprov: UKL = UK (unghundsklass), ÖKL = AK (öppen klass), SKL = VK (segrarklass). Finns jaktprov med i annonsen så är hunden jaktprovsmeriterad, dvs bevisat att den fungerar som jakthund på jaktprov för stående fågelhundar.

Utställning: C.I.E. Internationell utställningschampion har ej krav om 1ÖKL/AK på jaktprov. För att uppnå denna titel krävs ingen jaktprovsmerit.

(Uppgifterna i annonserna ovan är baserade på information från respektive uppfödare)


COI = inavelskoeffiecient i % uträknad av avelsfunktionärerna (från 1/2-15 i SKKs avelsdata). Bör vara under 6,25% (RAS).

PRA rcd4= ärftlig ögonsjukdom, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

CCA = ärftlig sjukdom som angriper lillhjärnan, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

(CCA och PRA resultat skall skickas till avelsfunktionärerna för publicering)


VP = Vandringspris för brittiska stående fågelhundar.


Kullarna läggs in i fallande turordning vart efter kullarna är beräknade.

SGSKs valpfolder

Denna valpfolder är gjord för dig/er som har en gordonsetter, har skaffat en gordonsetter valp eller gå i funderingarna att skaffa en gordonsettervalp.

I häftet blir du informerad om gordonsetter som ras och SGSK våran rasklubb. Här får du även råd om valpuppfostran, träning, foder, träning inför jakt och mycket mer.

Vill du veta mera om gordonsettern så finns mera information och bilder på hemsidan.

Om valet är gjort så vill vi gratulera till en underbar jaktkamrat och familjemedlem!

Ladda ned din folder här:
SGSKs Valpfolder