Valpannonser

Valpannonserna på SGSK är högst aktuella, valpkullar som är över 8veckor, dvs leverensklara tas bort om det inte finns valpar otingade i kullen.
Förklaringar till förkortningar i annonserna se nederst på denna sida
Mail: 
sgsk.web@ gmail.com

Valpkullar väntas/födda
 

Valpar väntas v. 15

Mor: Imingens IH Lotta Schelin SE25097/2017
HD: A
PRA rcd4: bärare
CCA: Fri
CL:Fri
Jaktprov: 3AK Vårfjäll
Utställning: Excellent
Mankhöjd: 56 cm


Far: Monster de la Lande Brulee LOF44950
HD: A
PRA rcd4: Fri
NCLD: Fri
HA: Fri
Jaktprov: Vårfält parsläpp Excellent
                   Vårfält Solo Cert
Utställning: Excellent
Mankhöjd 65 cm

Mountaineer's kennel
Ann-Kristin Efstratiadis 
Komossvägen 8 
73091 Riddarhyttan 
0702211776 
annkristin.efstratiadis@gmail.com 

Vuxna hundar till salu
 

Valpar väntas v 16

Far; Glavaris DV Ztorm
SE35638/2011

Utst: J NO Uch, Nord Uch
Jpr: 1 AK
HD: A
Cca: fri
PRA: fri

Mor: Quendolyn Vom Rosenhof SE45053/2016
Utst: Good
Jpr: 2 Ukl
HD: B
Cca: hereditärt fri
PRA: hereditärt fri

Kennel Glavaris
Jane & Joakim Hagström
Morbyggevägen 16
78467  Borlänge
+46739758887 Jane
www.glavaris.se
glavarisjane@gmail.com
 

Valpar planeras våren/
försommaren 2020

coi 1,36

Mor: Girifjällets GZ Lilo 
SE 48496/2017
Jaktprov: 1 ukl (fjäll)
Utställning: Excellent
HD:A
PRA rcd4: Bärare
CCA: Heridiärt fri
Mkh: 60 cm
Övrigt:

Far: Rörosviddas Ante 
NO36022/18
Jaktprov: 3x1 UK (fjäll), 1 ND-semi, ND final, 1 AK
Utställning: Cert
HD: A
PRA rcd4: Fri
CCA: Fri
Mkh: 
Övrigt: Året unghund 2019 Norge

Girifjällets kennel
Anna-Lena och Peter Hoyer 
Orrtjärnsgränd 4
SE-861 92 Bergeforsen
070-228 77 09/070-61 62 650
peter.hoyer@telia.com

 

Förklaring till förkortningar i annonser:


J = jaktmeriterad, endast svenska hundar har J, norska, danska och finska hundar kan vara jaktprovsmeriterad fast den inte har J som titel.

S/SE =  Bokstaven före reg. nr anger hundens reg. land (oftast födelseland, SE =svensk, NO=norsk, DK = dansk, FI= finsk).

HD: Känd status

Jaktprov: UKL = UK (unghundsklass), ÖKL = AK (öppen klass), SKL = VK (segrarklass). Finns jaktprov med i annonsen så är hunden jaktprovsmeriterad, dvs bevisat att den fungerar som jakthund på jaktprov för stående fågelhundar.

Utställning: C.I.E. Internationell utställningschampion har ej krav om 1ÖKL/AK på jaktprov. För att uppnå denna titel krävs ingen jaktprovsmerit.

(Uppgifterna i annonserna ovan är baserade på information från respektive uppfödare)


COI = inavelskoeffiecient i % uträknad av avelsfunktionärerna (från 1/2-15 i SKKs avelsdata). Bör vara under 6,25% (RAS).

PRA rcd4= ärftlig ögonsjukdom, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

CCA = ärftlig sjukdom som angriper lillhjärnan, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

(CCA och PRA resultat skall skickas till avelsfunktionärerna för publicering)


VP = Vandringspris för brittiska stående fågelhundar.


Kullarna läggs in i fallande turordning vart efter kullarna är beräknade.

SGSKs valpfolder

Denna valpfolder är gjord för dig/er som har en gordonsetter, har skaffat en gordonsetter valp eller gå i funderingarna att skaffa en gordonsettervalp.

I häftet blir du informerad om gordonsetter som ras och SGSK våran rasklubb. Här får du även råd om valpuppfostran, träning, foder, träning inför jakt och mycket mer.

Vill du veta mera om gordonsettern så finns mera information och bilder på hemsidan.

Om valet är gjort så vill vi gratulera till en underbar jaktkamrat och familjemedlem!

Ladda ned din folder här:
SGSKs Valpfolder