Valpannonser

Valpannonserna på SGSK är högst aktuella, valpkullar som är över 8veckor, dvs leverensklara tas bort om det inte finns valpar otingade i kullen.
Förklaringar till förkortningar i annonserna se nederst på denna sida.

 

Valpkullar väntas/födda
 

Valpar väntas ca 20/9
coi 1,6 %

Mor: Åshöjdens Thora SE36228/2014
HD: A
PRArcd4: Fri
CCA: Fri
Mkh:
Jaktprov: Bl a 1 ukl, 2x2 ökl, fjäll
Utställning: excellent, 3 x cert,1 cert i Norge, flertal BIR, BIM

Far: Åshöjdens Xantos S46023/2006
HD:A
PRArcd4: Fri
CCA: Bärare
Jaktprov: bl a 2 uk, 1 ak, fjäll
Utställning: NO SE UCH

Åshöjdens Kennel
Ewa Posner-Storm
Backen 123
845 72 Oviken
070-2026488
ewaposnerstorm@yahoo.se
www.gordonsetter.se

Valpar väntas ca 5/1 2020

Mor: Zettertjärns Yra SE21214/2014
HD: A
PRArcd4: Fri 
CCA: Fri
Jaktprov: 1 Skl Cert, 2 Skl Ck, 3 Skl VP, 5 Skl, 1 Ökl HP, 3 Ökl skog, 2*2 Ukl, 2*3 Ukl
Utställning: SEUCH

Far: Kaiser NO38677/12
HD: A
PRArcd4: Fri
CCA: Fri
Jaktprov: 1 UK 2*3 UK, 4*2AK 2*1 AK
Utställning: VG

Fjällyrans Kennel
Anna Östdahl /Peter Törnman
Norravägen 89
98146 Kurravaara
0702511392 0703276439
alola82@gmail.com
FB Fjällyrans Kennel

Vuxna hundar till salu
 

Förklaring till förkortningar i annonser:


J = jaktmeriterad, endast svenska hundar har J, norska, danska och finska hundar kan vara jaktprovsmeriterad fast den inte har J som titel.

S/SE =  Bokstaven före reg. nr anger hundens reg. land (oftast födelseland, SE =svensk, NO=norsk, DK = dansk, FI= finsk).

HD: Känd status

Jaktprov: UKL = UK (unghundsklass), ÖKL = AK (öppen klass), SKL = VK (segrarklass). Finns jaktprov med i annonsen så är hunden jaktprovsmeriterad, dvs bevisat att den fungerar som jakthund på jaktprov för stående fågelhundar.

Utställning: C.I.E. Internationell utställningschampion har ej krav om 1ÖKL/AK på jaktprov. För att uppnå denna titel krävs ingen jaktprovsmerit.

(Uppgifterna i annonserna ovan är baserade på information från respektive uppfödare)


COI = inavelskoeffiecient i % uträknad av avelsfunktionärerna (från 1/2-15 i SKKs avelsdata). Bör vara under 6,25% (RAS).

PRA rcd4= ärftlig ögonsjukdom, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

CCA = ärftlig sjukdom som angriper lillhjärnan, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

(CCA och PRA resultat skall skickas till avelsfunktionärerna för publicering)


VP = Vandringspris för brittiska stående fågelhundar.


Kullarna läggs in i fallande turordning vart efter kullarna är beräknade.

SGSKs valpfolder

Denna valpfolder är gjord för dig/er som har en gordonsetter, har skaffat en gordonsetter valp eller gå i funderingarna att skaffa en gordonsettervalp.

I häftet blir du informerad om gordonsetter som ras och SGSK våran rasklubb. Här får du även råd om valpuppfostran, träning, foder, träning inför jakt och mycket mer.

Vill du veta mera om gordonsettern så finns mera information och bilder på hemsidan.

Om valet är gjort så vill vi gratulera till en underbar jaktkamrat och familjemedlem!

Ladda ned din folder här:
SGSKs Valpfolder