Valpannonser

Valpannonserna på SGSK är högst aktuella, valpkullar som är över 8veckor, dvs leverensklara tas bort om det inte finns valpar otingade i kullen.
Förklaringar till förkortningar i annonserna se nederst på denna sida.

 

Valpkullar väntas/födda
 

Valpar beräknas 2019-03-28 

E
Far: NJCH Femundhunds Prins

NO56213/2011
Jaktprov: NJCH
Utställning: BIR
HD: A
PRA: Fri
CCA: Fri
CL:-
Mkh:
Övrigt: 

Mor: J Aijva Mclean
SE20670/2014
Jaktprov: 2x2 Ukl
Utställning: Excellent, CK, r-Cert
HD: A
ED: UA
PRA: Bärare
CCA: fri
CL: fri
Mkh: 58 cm
Övrigt:

COI: 0,8

Fjällbrudens Kennel
Ewa&Mats Gröning
Lerviken 133
862 96 Njurunda
Tel 0730 310314
mats.groning@hotmail.com
 

Valpar väntas 2019-04-14

U. Åshöjdens Thora
Reg.SE36228/2014
HD: A
PRA: Fri
CCA: Fri
Jpr: Bl a 1 ukl, 2x2 ökl, fjäll
Utst: Excellent, 3 x cert, cert i Norge, flertal BIR, BIM

E. Sarabakks Lucifer
Reg:NO37736/14
HD: A
PRA: Fri
CCA: Bärare
Jaktprov:  bl a 1 uk, 1 ak, 1 vk fjäll
Utställning: excellent, cert och BIR

coi 1,58 %

Åshöjdens Kennel
Ewa Posner-Storm
Backen 123
845 72 Oviken
070-2026488
ewaposnerstorm@yahoo.se

 

Vuxna hundar till salu
 

Förklaring till förkortningar i annonser:


J = jaktmeriterad, endast svenska hundar har J, norska, danska och finska hundar kan vara jaktprovsmeriterad fast den inte har J som titel.

S/SE =  Bokstaven före reg. nr anger hundens reg. land (oftast födelseland, SE =svensk, NO=norsk, DK = dansk, FI= finsk).

HD: Känd status

Jaktprov: UKL = UK (unghundsklass), ÖKL = AK (öppen klass), SKL = VK (segrarklass). Finns jaktprov med i annonsen så är hunden jaktprovsmeriterad, dvs bevisat att den fungerar som jakthund på jaktprov för stående fågelhundar.

Utställning: C.I.E. Internationell utställningschampion har ej krav om 1ÖKL/AK på jaktprov. För att uppnå denna titel krävs ingen jaktprovsmerit.

(Uppgifterna i annonserna ovan är baserade på information från respektive uppfödare)


COI = inavelskoeffiecient i % uträknad av avelsfunktionärerna (från 1/2-15 i SKKs avelsdata). Bör vara under 6,25% (RAS).

PRA rcd4= ärftlig ögonsjukdom, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

CCA = ärftlig sjukdom som angriper lillhjärnan, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

(CCA och PRA resultat skall skickas till avelsfunktionärerna för publicering)


VP = Vandringspris för brittiska stående fågelhundar.


Kullarna läggs in i fallande turordning vart efter kullarna är beräknade.

SGSKs valpfolder

Denna valpfolder är gjord för dig/er som har en gordonsetter, har skaffat en gordonsetter valp eller gå i funderingarna att skaffa en gordonsettervalp.

I häftet blir du informerad om gordonsetter som ras och SGSK våran rasklubb. Här får du även råd om valpuppfostran, träning, foder, träning inför jakt och mycket mer.

Vill du veta mera om gordonsettern så finns mera information och bilder på hemsidan.

Om valet är gjort så vill vi gratulera till en underbar jaktkamrat och familjemedlem!

Ladda ned din folder här:
SGSKs Valpfolder