Valpannonser

Valpannonserna på SGSK är högst aktuella, valpkullar som är över 8veckor, dvs leverensklara tas bort om det inte finns valpar otingade i kullen.
Förklaringar till förkortningar i annonserna se nederst på denna sida
Mail: 
sgsk.web@ gmail.com

Valpkullar födda & väntas
 

Valpar väntas 1/2 2022

Mor: SEUCH Zettertjärns Flizan
HD: A
PRA: Carrier
CCA: Fri
Jaktprov, 2 UKL, 2 x 2 ÖKL, 1 ÖKL
Utställning SEUCH

Far: J Zettertjärns Krejzy
HD: A
PRA: Fri
CCA: Fri
Jaktprov: 3 UKL
Utställning EXC /CK

Zettertjärns Kennel / Kristina Edh
zettertjarn.se
kennelzettertjarn@gmail.com

 

Valpar väntas 5 februari 2022

Mor: J Isliljans Zally
Reg.nr SE 28118/2015
HD: B
ED:
PRArcd4: Fri
CCA: Fri
CL: Fri
Mkh: 60cm
Jaktprov: Fält 2 ukl, 3 ukl, Skog 2ukl
Utställning: Excellent, CK, CERT
VP: Bäst meriterade Gordonsetter ukl Fält 2016 MFK
Årets Gordonsetter i Dalarna 2016 MFK
 
Far: J Zettertjärns Fräzig
Reg.nr SE22989/2017
HD: A
CCA: Fri
Mkh: 64cm
Jaktprov: Fält 3 ukl, Fjäll 3 ukl, Skog 1 ukl, 2ukl
Utställning: BIM, Excellent, CK, CERT
VP: Årets Skogshund 2018 SGSK
Bäst meriterade Gordonsetter ukl Fält 2018 MFK
Årets Gordonsetter i Dalarna 2018 MFK

Isliljans Kennel
Linda o Tony Eriksson
Dalviksberg 115
791 92 Falun
073-667 45 52
Dalviksberg115@yahoo.com
www.isliljans.se

Valpar väntas 4 mars 2022

Mor: J Aijva McLean
HD: A
Ed: 0
PRA: Carrier
Jaktprov:2 x 2 UKL (fält) 3 ÖKL (skog)
Utställning: EXC , 3 x CK


Far:   J Zettertjärns Franz
HD: B
PRA: Fri
CCA: Fri
Jaktprov:3 ÖKL, 2 ÖKL, 1 ÖKL (fjäll)
                  2 ÖKL (skog) 2 ÖKL VP ( fält)
Utställning: GOOD


Fjällbrudens Kennel
Ewa & Mats Gröning
Skrängstabodarna 112
862 96 Njurunda

ewa.groning@hotmail.com /070 3456367
mats.gronimg@hotmail.com/073 0310314

Förklaring till förkortningar i annonser:


J = jaktmeriterad, endast svenska hundar har J, norska, danska och finska hundar kan vara jaktprovsmeriterad fast den inte har J som titel.

S/SE =  Bokstaven före reg. nr anger hundens reg. land (oftast födelseland, SE =svensk, NO=norsk, DK = dansk, FI= finsk).

HD: Känd status

Jaktprov: UKL = UK (unghundsklass), ÖKL = AK (öppen klass), SKL = VK (segrarklass). Finns jaktprov med i annonsen så är hunden jaktprovsmeriterad, dvs bevisat att den fungerar som jakthund på jaktprov för stående fågelhundar.

Utställning: C.I.E. Internationell utställningschampion har ej krav om 1ÖKL/AK på jaktprov. För att uppnå denna titel krävs ingen jaktprovsmerit.

(Uppgifterna i annonserna ovan är baserade på information från respektive uppfödare)


COI = inavelskoeffiecient i % uträknad av avelsfunktionärerna (från 1/2-15 i SKKs avelsdata). Bör vara under 6,25% (RAS).

PRA rcd4= ärftlig ögonsjukdom, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

CCA = ärftlig sjukdom som angriper lillhjärnan, om en av föräldrarna är fri/clear drabbas inga valpar.

(CCA och PRA resultat skall skickas till avelsfunktionärerna för publicering)


VP = Vandringspris för brittiska stående fågelhundar.


Kullarna läggs in i fallande turordning vart efter kullarna är beräknade.

SGSKs valpfolder

Denna valpfolder är gjord för dig/er som har en gordonsetter, har skaffat en gordonsetter valp eller gå i funderingarna att skaffa en gordonsettervalp.

I häftet blir du informerad om gordonsetter som ras och SGSK våran rasklubb. Här får du även råd om valpuppfostran, träning, foder, träning inför jakt och mycket mer.

Vill du veta mera om gordonsettern så finns mera information och bilder på hemsidan.

Om valet är gjort så vill vi gratulera till en underbar jaktkamrat och familjemedlem!

Ladda ned din folder här:
SGSKs Valpfolder