Fält-SM vinnare 2021                        STORT GRATTIS  till 

                     Svitjods  Rebel
                        &
          Susanne Magnusson


Rebel har haft ett fantastiskt år 2021
SE UCH
SE JCH & Fält-SM vinnare


 

Nya Champions


SE UCH Endalshöjdens Dolly Parton

e. NORD UCH Glavaris Ztorm
u. SE & NO UCH Zettertjärns Blazejpr: 1 Ökl, 6 x 2 ÖKL, 4 x 3 ÖKL , VP


Uppfödare: Sofia Lind
Ägare: Jean Marc Chabloz

SE & NO UCH Zettertjärns Hazard

e. J Ramstadslottets Mondeo
u. J Zettertjärns Uniqa 

jpr: 1 UKL/HP, 1 UK, 2 x 3 UK
3 AK, 2 AK, 2 x 2 ÖKL, 2 x 1 AK
1 premie NM-skog kval , 6 SKL + VP

Uppfödare: Kristina Edh
Ägare: Trygve Kolstad & Kristina Edh

SE UCH Zettertjärns Flizan

e. NORD UCH CH Glavars Zlatan
u. SE UCH Zettertjärns Snella

jpr: 2 UKL, 2 x 2 ÖKL, 1 ÖKL
Uppfödate: Kristina Edh
Ägare: Kristina Edh & Putte Medeskog

SE UCH Svitjods Rebel

e. J Nymarkens Knockando
u. J Svitjods Isa från Ryssland

jpr: 2 UKL, 1 ÖKL, 2 SKL, 3 x 3 SKL , 2 x 2 SKL/CK, 1 SKL/CERT
VP
SM-vinnare Fält 2021

Uppfödare: Anna Linder & Tore Larsson
ägare: Susanne Magnusson
Danska Gordonsetterklubben fyller 100år 2022DGSK's 100års jubileum bär av stapeln den 23 mars - 27 mars 2022 med en mängd kvalitetsklasser, Landskamp, en öppen CACIT-vinnarklass, utställning och en stängd CACIT-vinnarklass för Gordonsetter.
Intresseanmälan för landskampen skickas till lagledare Jan Andersson 0723-962103 eller jan1968@live.se.
Reseersättning utgår till deltagarna i Landslaget och DGSK bjuer på en övernattning.
Ansvariga för uttagningen av laget är SGSK-styrelse.
För detaljerat program se.
http://dgsk.dk/dansk-gordon-setter-klub-2022/

Lagledare
Jan Andersson

Jaktprovsmeriterade höst 2021


1 UKL + 1 UKL/HP Puronperän Pakkanen/ Jukka Puro
3 x 1 UKL.                Zettertjärns Noza/ K Edh
1 UKL/HP.               Zettertjärns Noza/ K Edh
2 x 1 UKL.                Frankie gotohollywood/ Sofia Lind
1 UKL                       Girifjällets LA Silvia/ Katarina Fryksten
1 UKL                       Girifjällets LA Odd /Lena Sanfridsson
2 UKL                       Isliljans Aprikola/ Barbro Strömbom
2 UKL +2 x3 UKL  Isliljans Amapola/ Tony Eriksson
2 UK +3 UKL          Zettertjärns Ozana/ Trygve Kolstad
2 UKL.                      Isliljans Ampola/ Tony Eriksson
2 UK                         Fjällpilens Rg Ulva/EC Otterstrøm
3 UKL                       Zettertjärns Pixzie/ Anders Sundberg
3 UK                         Fjällpilens Rg U-Nalah/ JO Solberg
3 UKL                      Zettertjärns Noza/ K Edh


1 AK x 2                    Zettertjärns Hazard/ Trygve Kolstad
1 AK x2                     Sansetters Twitter/ T Ekseth
1 ÖKL.                      Endalshöjdens Dolly Parton/ JM Chabloz
1 ÖKL                       Zettertjärns Alize/ Putte Medeskog
2 x 2 ÖKL.               Endalshöjdens Dolly Parton/ JM Chabloz
2 ÖKL/VP                Rypemyras Chanza/ Kristina Edh
2 AK +3 AK             Zettertjärns Vanilla/ Trine Frøseth
2 ÖKL                       Zettertjärns Flizan/ K Edh
2 ÖKL                       Sansetters Thuesday/ Susann Hortell
2 AK                          Zettertjärns Briz/ Sissel Ellingplass
3 ÖKL/VP                Zettertjärns Anizette/ Annette Ohlsson
3 AK                          Rypemyras Chanza/K Edh
3 AK                          Avalonian's Donna/Dag Bay

1 SKL CERT / CACIT Svijods Rebel/ Sus Magnusson
1 VK                          Zettertjärns Frozt/ Tord Hagen
1 SKL                        Jimbalayas Jena/ Maria Köher
1 SKL                         Jimbalayas Jena/ Maria Köher
3 VK                         Zettertjärns Compiz/ Niklas Köhler
3 SKL                       Jimbalayas Jena/ Maria Köhler
5 SKL                       Zettertjärns Vånna/ K Edh
6 SKL                       Zettertjärns Hazard / Trygve Kolstad

Kontakta SGSK


Sänd in bilder och resultat på era meriterade hundar
till sgsk.web(@)gmail.com


Uppdateringar

2022-01-14
Valpannonser
2021-11-16
Premier 
nya 1:a pristagare
2021-10-12
Protokoll 
2021-09-23
Resultat HP
 

Gratis medlemskap till nya ägare av Gordonsetter

Klicka här