Fält-SM vinnare 2021                        STORT GRATTIS  till 

                     Svitjods  Rebel
                        &
          Susanne Magnusson

 

Nya Champions


SE UCH Endalshöjdens Dolly Parton

e. NORD UCH Glavaris Ztorm
u. SE & NO UCH Zettertjärns Blazejpr: 1 Ökl, 6 x 2 ÖKL, 4 x 3 ÖKL , VP


Uppfödare: Sofia Lind
Ägare: Jean Marc Chabloz

SE & NO UCH Zettertjärns Hazard

e. J Ramstadslottets Mondeo
u. J Zettertjärns Uniqa 

jpr: 1 UKL/HP, 1 UK, 2 x 3 UK
3 AK, 2 AK, 2 x 2 ÖKL, 2 x 1 AK
1 premie NM-skog kval , 6 SKL

Uppfödare: Kristina Edh
Ägare: Trygve Kolstad & Kristina Edh

SE UCH Zettertjärns Flizan

e. NORD UCH CH Glavars Zlatan
u. SE UCH Zettertjärns Snella

jpr: 2 UKL, 2 x 2 ÖKL, 1 ÖKL
Uppfödate: Kristina Edh
Ägare: Kristina Edh & Putte Medeskog

SGSK's Huvudprov 2021

Huvudprovet 2021 genomfördes igen i Edevik efter att ursprungligen varit tänkt att genomföras i Bruksvallarna i samarbete med NNFK. Tyvärr blev markerna avlysta för samernas älgjakt och av renskötselskäl, märkvärdiga beslut av länsstyrelsen som är svåra för oss att förstå. Den konfrontationstaktik som samerna bedriver, speciellt i Jämtland, kan inte få fortsätta. Fjället är tillräckligt stort för att vi alla, turister, jägare, fiskare och renskötare skall kunna få plats i samförstånd. Detta måste de styrande inse innan det går helt överstyr.
 
Många tack till alla som hjälpte till att med kort varsel flytta provet från Bruksvallarna till Edevik och speciellt tack till kommissarie Lena Wallin för ett kanonjobb med detta och allt annat som hör ett prov till. Tack också till Niklas Köhler och Erik Larsson som dömde varsin kvalitetsklass under lördagen. Segrarklassen dömdes av Peter Hoyer på söndagen.
 
Vädret var perfekt för jakt och jaktprov även om det väcktes farhågor att den sydostliga vinden skulle göra riorna besvärliga. Detta kom lite på skam och fågeltillgången får nog sägas vara god med relativt ”samarbetsvilliga” ripor. Detta visade sig i antalet premieringar som blev 11 premier på lite drygt 30 starter innebärande runt 30 %, inte så illa i sydosten!.
 
Bästa GS i ukl blev Zettertjärns Noza, Kristina Edh, med 1 ukl HP  som därmed fick napp i Rensjösäterns VP och Sandes VP.  Även GS Endalshöjdens Frankie goto Hollywood, Sofia Lind, fick 1 ukl. En annan hund som gjorde det riktigt bra var Jimbalayas Jena, Maria Köhler, som fick 3 ökl VP på lördagen och därmed fick Storsveens VP för bästa GS i ökl och sedan även placerade sig i segrarklass på söndagen och därmed fick SKKs VP för bästa GS i skl.
 

 Under lördagen fick vi en incident där en deltagare gick vilse på fjället efter att ha lämnat partiet mitt på dagen. Personen återfanns först en bra bit efter mörkrets inbrott efter insats från fjällräddningen och många andra. Det är härligt att se vilken kraft och beslutsamhet det finns i människor när det kommer till att hjälpa en kompis i nöd, ingen nämnd och ingen glömd. Som provledare och ändå ytterst ansvarig blir det härligt och enkelt med dessa människor runt omkring sig. Nu gick allt bra och deltagaren kom hem välbehållen om än omtumlad och vi har som organisation förhoppningsvis lärt oss något av detta som förhindrar att det händer igen.
 
Peter Hoyer, provledare och Christina Persson bitr. provledare1 UKL/HP   GST Zettertjärns Noza, Kristina Edh
1 UKL           GST Endalshöjdens Frankie gotoHollywood, Sofia Lind
2 UKL          PH Trostebackens Tapper, Martin Persson
3 UKL          PT Trostebackens Tjorven, Oskar Öhrström

3 ÖKL VP   GST Jimbalayas Jena, Maria Köler
3 ÖKL VP   EST Ohlsmyrens GJ Norrglimt, Lena Larsson
3 ÖKL          EST Vindølas Nanoq, Britta Öhrström
3 ÖKL          EST Haraldtorpets Dimma, Agneta Sivertsson

1 skl Cert/CACIT VP ES Skogsbannets Toko, Trond Kolstad
2 skl IS Fjellstårsas PW Nigella, Ulf Johansson
3 skl GS Jimbalayas Jena, Maria Köhler

 

Jaktprovsmeriterade höst 2021


1 UKL + 1 UKL/HP Puronperän Pakkanen/ Jukka Puro
3 x 1 UKL.                Zettertjärns Noza/ K Edh
1 UKL/HP.               Zettertjärns Noza/ K Edh
2 x 1 UKL.                Frankie gotohollywood/ Sofia Lind
2 UKL                       Isliljans Aprikola/ Barbro Strömbom
2 UKL +2 x3 UKL  Isliljans Amapola/ Tony Eriksson
2 UK +3 UKL          Zettertjärns Ozana/ Trygve Kolstad
2 UK                         Fjällpilens Rg Ulva/EC Otterstrøm
3 UKL                       Zettertjärns Pixzie/ Anders Sundberg
3 UK                         Fjällpilens Rg U-Nalah/ JO Solberg
3 UKL                      Zettertjärns Noza/ K Edh


1 AK x 2                    Zettertjärns Hazard/ Trygve Kolstad
1 AK x2                     Sansetters Twitter/ T Ekseth
1 ÖKL.                      Endalshöjdens Dolly Parton/ JM Chabloz
1 ÖKL                       Zettertjärns Alize/ Putte Medeskog
2 x 2 ÖKL.               Endalshöjdens Dolly Parton/ JM Chabloz
2 ÖKL/VP                Rypemyras Chanza/ Kristina Edh
2 AK +3 AK             Zettertjärns Vanilla/ Trine Frøseth
2 ÖKL                       Zettertjärns Flizan/ K Edh
2 ÖKL                       Sansetters Thuesday/ Susann Hortell
2 AK                          Zettertjärns Briz/ Sissel Ellingplass
3 ÖKL/VP                Zettertjärns Anizette/ Annette Ohlsson
3 AK                          Rypemyras Chanza/K Edh
3 AK                          Avalonian's Donna/Dag Bay

1 SKL CERT / CACIT Svijods Rebel/ Sus Magnusson
1 VK                          Zettertjärns Frozt/ Tord Hagen
1 SKL                        Jimbalayas Jena/ Maria Köher
1 SKL                         Jimbalayas Jena/ Maria Köher
3 VK                         Zettertjärns Compiz/ Niklas Köhler
3 SKL                       Jimbalayas Jena/ Maria Köhler
5 SKL                       Zettertjärns Vånna/ K Edh
6 SKL                       Zettertjärns Hazard / Trygve Kolstad


Sänd in bilder och resultat på era meriterade hundar
till sgsk.web(@)gmail.com

Kontakta SGSK


Uppdateringar

2021-11-16
Premier 
nya 1:a pristagare
2021-10-12
Protokoll 
2021-09-23
Resultat HP
 

Gratis medlemskap till nya ägare av Gordonsetter

Klicka här