Den som inte helt och fullt behärskar dressyrens
svåra konst och att under alla förhållanden vara konsekvent,
samt inte har möjlighet att låta hunden följa med som
kamrat och sällskap kan inte räkna med att ur denna
till sinnet fridsamma, milda och trofasta hund få
ut allt det bästa som den kan prestera.
Den apporterar lika gärna på land som i vatten,
rapporterar ofta MEN kan av en enda felaktig behandling
förvandlas till en otroligt tjurig och tröttsam individ"


Citat av Roland Nicolin Kennel af Frösö