Bli medlem i Svenska Gordonsetterklubben!

Du får tillgång till din lokalklubbs verksamhet, utbildning, träningskurser av olika slag och inte minst - givande samvaro med andra hundägare som har samma intresse som du själv - Brittiska stående fågelhundar.
* Tidskriften Avance som utkommer fyra gånger varje år.

* Rätt att delta i officiella jaktprov och utställningar som arrangeras över hela landet.
 

 För att bli medlem tryck på nedan knapp

Medlemskap
 

För att på bästa sätt tillvarata Din gordonsetters medfödda jaktegenskaper krävs kunskap, erfarenhet och träning. Som medlem i SGSK får Du tillgång till ett olika aktiviteter för att nå detta mål. Svenska Gordonsetterklubben arrangerar officiella utställningar, jaktprov, apporterings-mästerskap, avelskonferenser samt träningar öppna för samtliga stående brittiska fågelhundar.
 

Hur blir jag medlem?
 


 

Det finns nio lokalklubbar i landet. Lokalklubbarna samarbetar genom Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA), som är en sammanslutning för alla klubbar för stående brittiska fågelhundar: Svenska Gordonsetterklubben (SGSK), Svenska Irländsk Setter Klubben (SISK), Svenska Pointerklubben (SPK) och Svenska Setterklubben för Engelsk Setter (SSK).
 

Inom varje lokalklubb har SGSK en medlem som är distriktskontaktombud. Till denna person kan Du vända Dig till för att få råd och hjälp med Din hund samt upplysningar om de aktiviteter som finns i Ditt närområde.

Lokalklubbarnas verksamhet presenteras också i medlemstidningen AVANCE, som utkommer med fyra nummer per år. Under våren publiceras dessutom en Årsbok som avhandlar föregående års aktiviteter.
 

Vad får man som medlem?
 

Tillgång till din lokalklubbs verksamhet; utbildning, träningskurser av olika slag och inte minst - givande samvaro med andra hundägare som har samma intresse som du själv - Brittiska stående fågelhundar.

Rätt att delta i officiella jaktprov och utställningar som arrangeras över hela landet.

Tidskriften Avance som utkommer 3 gånger varje år, två tidningar och en mycket innehållsrik årsbok med bl.a. rasrapporter från Sverige och från andra länder, återblick över vad som hänt raserna under året, stambok med alla hundars resultat från officiella jaktprov och utställningar samt alla jaktprovskritiker under året.

Rådgivning i avelsfrågor och valphänvisning.
Givetvis ta del av och själv medverka i klubbens sidor på Internet.

 

Välkommen som medlem i SGSK!