Bli medlem i Svenska Gordonsetterklubben!

Du får tillgång till din lokalklubbs verksamhet, utbildning, träningskurser av olika slag och inte minst - givande samvaro med andra hundägare som har samma intresse som du själv - Brittiska stående fågelhundar.
* Tidskriften Avance som utkommer fyra gånger varje år.

* Rätt att delta i officiella jaktprov och utställningar som arrangeras över hela landet.
 

 För att bli medlem tryck på nedan knapp

Gratis Medlemskap till Nya ägare av Gordonsetter.
Som ägare till en Gordonsetter så får du nu möjlighet att bli gratis medlem i Svenska Gordonsetter klubben, medlemskapet är gratis under 12 mån, sen kostar det 450kr per år (medlemskapet är rullande 12mån). Du behöver inte säga upp medlemskapet utan efter 12 månader får du ett inbetalningskort som du kan välja att betala eller inte.

 Som medlem i vår klubb kan få tips om hur du tränar din hund och hur du gör ditt ägande av din Gordon så trevligt som det skall vara. 

Klubben ingå i Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA) där även Engelsksetter, Irländsksetter och Pointerklubben ingår.

Som medlem får du i dagsläget två tidningar (Avance) och en årsbok där alla klubbars Årsberättelser presenteras mm.

Som medlem kan du också deltaga på våra träningstillfälle, utställningar och jaktprov som äger rum runt om i landet, mycket av våra aktiviteter arrangeras av våra lokalavdelningar som är gemensamma för alla raserna.

 För att bli gratis medlem, Trycker du på ovanstående Knapp och kryssar i ny medlem, fyller i dina personuppgifter och kategori ”Provmedlem” och medlemskap i  Gordonsetterklubben sen är du medlem. .

Medlemskap
 

För att på bästa sätt tillvarata Din gordonsetters medfödda jaktegenskaper krävs kunskap, erfarenhet och träning. Som medlem i SGSK får Du tillgång till ett olika aktiviteter för att nå detta mål. Svenska Gordonsetterklubben arrangerar officiella utställningar, jaktprov, apporterings-mästerskap, avelskonferenser samt träningar öppna för samtliga stående brittiska fågelhundar.
 

Hur blir jag medlem?
 


 

Det finns nio lokalklubbar i landet. Lokalklubbarna samarbetar genom Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA), som är en sammanslutning för alla klubbar för stående brittiska fågelhundar: Svenska Gordonsetterklubben (SGSK), Svenska Irländsk Setter Klubben (SISK), Svenska Pointerklubben (SPK) och Svenska Setterklubben för Engelsk Setter (SSK).
 

Inom varje lokalklubb har SGSK en medlem som är distriktskontaktombud. Till denna person kan Du vända Dig till för att få råd och hjälp med Din hund samt upplysningar om de aktiviteter som finns i Ditt närområde.

Lokalklubbarnas verksamhet presenteras också i medlemstidningen AVANCE, som utkommer med fyra nummer per år. Under våren publiceras dessutom en Årsbok som avhandlar föregående års aktiviteter.
 

Vad får man som medlem?
 

Tillgång till din lokalklubbs verksamhet; utbildning, träningskurser av olika slag och inte minst - givande samvaro med andra hundägare som har samma intresse som du själv - Brittiska stående fågelhundar.

Rätt att delta i officiella jaktprov och utställningar som arrangeras över hela landet.

Tidskriften Avance som utkommer 3 gånger varje år, två tidningar och en mycket innehållsrik årsbok med bl.a. rasrapporter från Sverige och från andra länder, återblick över vad som hänt raserna under året, stambok med alla hundars resultat från officiella jaktprov och utställningar samt alla jaktprovskritiker under året.

Rådgivning i avelsfrågor och valphänvisning.
Givetvis ta del av och själv medverka i klubbens sidor på Internet.

 

Välkommen som medlem i SGSK!