SGSKs Vandringspriser

Statuter gällande fr.o.m 2024-02-06

Svenska Gordonsetterklubben
Vandringspriser


För vandringspris utdelade på årsmötet gäller att de endast kan vinnas av Gordonsetter registrerad i Sverige och ägd av i Sverige permanent boende medlem i klubben.


För alla vandringspris gäller att de måste hämtas på den aktivitet där de delas ut och att de på bekostnad av vinnaren skall återlämnas i fullgott skick i god tid till den aktivitet där de delas ut för kommande period.

 

Om inget annat anges bekostas eventuell gravyr och/eller foto till medföljande album av vinnaren.
Endast i undantagsfall medges att vandringspriserna fysiskt får lämna Sverige under tiden de är uppsatta för tävling.


SGSK har som policy att endast priser med ett särskilt högt affektionsvärde skall vara ständigt vandrande. Övriga priser skall ha statuter som gör att det inom rimlig tid skall vara möjligt att erövra dem för evigt.


Med nordiska länder menas Sverige, Norge, Danmark och Finland
Vid meriter i andra länder än Sverige skall dessa kunna styrkas på bästa möjliga sätt.
För alla pris äger styrelsen tolkningsföreträde vid oklarheter i statuter på grund av ändrade eller oförutsedda förhållanden.

 

Styrelsen kan då också besluta om att priset skall delas mellan två eller flera pristagare.
Ägare till hundar som önskar tävla om vandringspriserna skall lämna en sammanställning över uppnådda meriter till SGSKs sekreterare senast 31/12 tävlingsåret.