Avel

Avelsfunktionärer

Avelsfunktionärer skall vara ett upplysande och vägledande organ för klubbens medlemmar i avelsfrågor och dess målsättning skall vara att förbättra nästa generation Gordonsetter särskilt när det gäller bruksegenskaper som jakt och jaktprovshund samtidigt som rastypen skall behållas.

Funktionärerna skall verka för en prioritering av Gordonsetterns jaktliga egenskaper såsom tidigt utvecklad ståndinstinkt, intensitet, viltfinnarförmåga och precist fågelarbete, gott temperament samt dresserbarhet och samarbetsvilja.

Här finns även avelsfunktionärernas rapporter.

 

Rasstandard

Rasstandard beskriver hur en rastypisk gordonsetter ser ut samt helhetsintryck, uppförande och karaktär.

 

RAS - Rasspecifik avelsstrategi

Svenska Gordonsetterklubben arbetar målinriktat och långsiktigt med sin avelsstrategi. 2005 antogs en Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) godkänd av SKK. RAS reviderades 2010. Här finns RAS i sin helhet. RAS kommer att ligga till grund för klubbens och uppfödarnas avelsarbete de kommande åren.

 

Konferenser Avel/Jakt/Exteriör

Här finns protokoll och annat som rör Gordonsettern från tex konferenser.

 

Info för uppfödare.

Här står sådant som är viktigt att veta som uppfödare. Nya SKK avtal, hur man annonserar valpkull, valpfolder och annat bra att veta.

 

Hälsa

För att jakthundar ska klara att utföra sina arbetsuppgifter krävs såväl fysisk som psykisk sundhet. Försäkringstekniskt anses gordonsettern vara en frisk ras och placeras både av AGRIA och If Skadeförsäkring i de lägre riskgrupperna.