Vandringspriser 2019
 
Årets Gordonsetter
SE30905/2013 Svitjods Rebel
Nymarkens Knockando – Isa Från Ryssland
ägare: Susanne Magnusson
 
Årets Uppfödare
Kennel Zettertjärn; Kristina Edh
 
Årets Unghund
SE21688/2018 Idrefjällens Azkungen
Zettertjärns Azk – Idrefjällens Gracie
ägare: Stefan Nordin
 
Årets Öppenklassare
SE46995/2016 Zettertjärns Compiz
Resdalen’s Rotax – Zettertjärns Maffia
ägare: Maria Köhler
 
Årets Fälthund
SE30905/2013 Svitjods Rebel
Nymarkens Knockando – Isa Från Ryssland
ägare: Susanne Magnusson
 
Årets Skogshund
SE13991/2010 Zettertjärns Maffia
Zettertjärns Bacchus - Zettertjärns Razka
Ägare: Maria Köhler
 
Årets Utställningshund
SE36227/2014 SE UCH Åshöjdens Thelma
Imingens Ek Elle-Gant – Åshöjdens Zelma
ägare: Per Grönlund
 
Årets Champion
SE36227/2014 SE UCH Åshöjdens Thelma
Imingens Ek Elle-Gant – Åshöjdens Zelma
ägare: Per Grönlund
 
 
 


Vandringspriser för året 2018

Årets Gordonsetter & Årets Unghund
Höyvardes Avila Izak (Zettertjärns N'Chiara/Endalshöjdens Bono)
ägare: Bodil Elofsson

Årets Uppfödare
Kennel Zettertjärns Kristina Edh

Årets Öppenklassare
Zettertjärns Azk (SE NO UCH Zettertjärns Nikez/Zettertjärns Varri)
ägare: Kristina Edh

Årets Fälthund (väntar på foto)
Svartekällans Shadow (Åshöjdens Baron de Ley/Isabeau Des Quasars)
ägare: Bengt Stensson

Årets Skogshund
Zettertjärns Fräzig (SE UCH Zettertjärns Snella/NORD UCH Glavaris Zlatan)
ägare: Erik Damberg Larsson

Årets Champion
SE UCH Zettertjärns Vånna (SE JCH Zettertjärns Bleika Ionasdotter/INT JCH Basile du Clos de la Capitaniere)
ägare: Kristina Edh

Årets Utställningshund
Zettertjärns Anizette (SE NO UCH Zettertjärns Nikez/Zettertjärns Varri)
ägare: Fredrik Ohlsson & Kristina Edh

 

Årets utmärkelser

Årets Gordonsetter

2000 - Åshöjdens Kid

2001 - Zettertjärns Hoppzan

2002 - Zettertjärns Ditzie

2003 - Åshöjdens Tracy

2004 - Mountaineer´s Aias

2005 - Åshöjdens Tracy

2006 - Åshöjdens Tracy

2007 - Åshöjdens Vivi

2008 - Mountaineer´s Dollar

2009 - Zettertjärns Häkza

2010 - Zettertjärns Bleika
            Ionasdotter

2011 - Zettertjärns Bleika
           Ionasdotter
2012 - Åshöjdens Baron de Ley

Årets Uppfödare

2000 - Åshöjdens

2001 - Zettertjärns

2002 - Zettertjärns

2003 - Zettertjärns

2004 - Zettertjärns

2005 - Zettertjärns

2006 - Åshöjdens

2007 - Zettertjärns

2008 - Åshöjdens

2009 - Zettertjärns

2010 - Zettertjärns

2011 - Zettertjärns
2012 - Åshöjdens

Årets Unghund

2000 - Zettertjärns Iona

2001 - Zettertjärns Bleika av  
            Andöya

2002 - Gordvalls Erta

2003 - Zettertjärns Magica De
            Hex

2004 - PO Setter´s Alizia

2005 - Åshöjdens Jana

2006 - Mountaineer´s Dollar

2007 - Idrefjällens Zamba

2008 - Zettertjärns Duke "Aigin"

2009 - Zettertjärns Häkza

2010 - Zetterjärns Izak

2011 - Zettertjärns Lill-Tasha
2012 - Endalshöjdens Bono

Årets Champion

2000 - Åshöjdens Kid
2001 - Åshöjdens Wienna

2002 - Zettertjärns Hoppzan

2003 - Mountaineer´s Aias

2004 - Gordvalls Echo

2005 - Zetterjärns Whooper

2006 -

2007 - Åshöjdens Tracy

2008 - Svitjods Olga

2009 - Mortenfjellets Keano
          - Zettertjärns Blaze

2011 - Zettertjärns Bleika
           Ionasdotter
2012 - Zettertjärns Ditzie Mimsdotter

Årets Öppenklassare

2000 - Myklegardens Fila

2001 - Åshöjdens Tracy

2002 - Hagelsprutans Impande
             Irma

2003 - Mountaineer´s Aias

2004 - Svartekällans Zilla

2005 - Åshöjdens Zigge

2006 - Åshöjdens Vivi

2007 - Patjanens Santa Inez

2008 - Idrefjällens Zamba

2009 - Zettertjärns Blaze

2011 - Zettertjärns Häkza
2012 - Åshöjdens Baron de Ley

Årets Fälthund

2009 - Nymarkens Knockando

2011 - Zettertjärns Häkza
2012 - Åshöjdens Baron de Ley

Årets fjällhund

2008 - Idjrefjällens Zamba

2009 - Zettertjärns Häkza

2010 - Zettertjärns Bleika
           Ionasdotter

2011 - Zettertjärns Bleika
           Ionasdotter

Årets Skogshund

2008 - Åshöjdens Vivi
2009 - -

2010 - Kvannildalens Atlas

2011 - Åshöjdens Vivi
2012 -  -

Årets Utställningshund

2007 - Zettertjärns U-Hell

2008 - Svitjods Olga

2009 - Mortenfjellets Keano

2010 - Mortenfjellets Keano

2011 - Kvannildalens Assjie
2012 - Hagelsprutans Rappa-Rakel

Unghundspokalen

2000 - Skogsviks Foxy
           - Åshöjdens Tracy

2001 - Gordvalls Lilla Fjällan
           - Zettertjärns Vildman av
              Andöya

2002 - Gordvalls Echo

2003 - Åshöjdens Sigge

2004 - PO Setter´s Aldo

2005 - Åshöjdens Jacky Ickx

2006 - Åshöjdens Camaron

 

 

Godoncup

2000 - Stegerbergets Tango

2001 - Hagelsprutans Ivriga Iris

2002 - Mountaineer´s Aias

2003 - Hagelsprutans Ivriga Iris

2004 - Gordvalls Echo

2005 - Zettertjärns Whooper

2006 - Patjanens Santa Inez