Årets Utmärkelser 2017
OBS! Bilderna uppdateras efterhand som dom inkommer.

Se samtliga placerade hundar  till höger.

Årets Uppfödare
SGSK:s VP till Årets Uppfödare av GS:
Kennel Zettertjärn - Kristina Edh

Årets Gordonsetter
SGSK:s VP till Årets GS:
Svitjods Rebel, ägare: Susanne Magnusson

Årets Unghund
Jan Anderssons VP till Årets Unghund:
Zettertjärns Azk – ägare: Kristina Edh

Årets Fälthund
Danska Gordonsetterklubbens Vandringspris "Årets fälthund"
Svitjods Rebell, ägare: Susanne Magnusson

Årets Öppenklassare
SGSK:s VP till Årets Öppenklassare:
Fjällpilens GZ Qvality, ägare: Wanda Dalsten

Årets Champion
Åshöjdens Walther, ägare: Jan Andersson/Stina Andersson

 

Årets Utställningshund
Endalshöjdens Blackie Lawless, ägare: Sofia Lind

Årets Skogshund
Svenska Gordonsetterklubbens Vandringspris "Årets skogshund"
Zettertjärns Maffia, ägare: Maria Köhler

Årets utmärkelser

Årets Gordonsetter

2000 - Åshöjdens Kid

2001 - Zettertjärns Hoppzan

2002 - Zettertjärns Ditzie

2003 - Åshöjdens Tracy

2004 - Mountaineer´s Aias

2005 - Åshöjdens Tracy

2006 - Åshöjdens Tracy

2007 - Åshöjdens Vivi

2008 - Mountaineer´s Dollar

2009 - Zettertjärns Häkza

2010 - Zettertjärns Bleika
            Ionasdotter

2011 - Zettertjärns Bleika
           Ionasdotter
2012 - Åshöjdens Baron de Ley

Årets Uppfödare

2000 - Åshöjdens

2001 - Zettertjärns

2002 - Zettertjärns

2003 - Zettertjärns

2004 - Zettertjärns

2005 - Zettertjärns

2006 - Åshöjdens

2007 - Zettertjärns

2008 - Åshöjdens

2009 - Zettertjärns

2010 - Zettertjärns

2011 - Zettertjärns
2012 - Åshöjdens

Årets Unghund

2000 - Zettertjärns Iona

2001 - Zettertjärns Bleika av  
            Andöya

2002 - Gordvalls Erta

2003 - Zettertjärns Magica De
            Hex

2004 - PO Setter´s Alizia

2005 - Åshöjdens Jana

2006 - Mountaineer´s Dollar

2007 - Idrefjällens Zamba

2008 - Zettertjärns Duke "Aigin"

2009 - Zettertjärns Häkza

2010 - Zetterjärns Izak

2011 - Zettertjärns Lill-Tasha
2012 - Endalshöjdens Bono

Årets Champion

2000 - Åshöjdens Kid
2001 - Åshöjdens Wienna

2002 - Zettertjärns Hoppzan

2003 - Mountaineer´s Aias

2004 - Gordvalls Echo

2005 - Zetterjärns Whooper

2006 -

2007 - Åshöjdens Tracy

2008 - Svitjods Olga

2009 - Mortenfjellets Keano
          - Zettertjärns Blaze

2011 - Zettertjärns Bleika
           Ionasdotter
2012 - Zettertjärns Ditzie Mimsdotter

Årets Öppenklassare

2000 - Myklegardens Fila

2001 - Åshöjdens Tracy

2002 - Hagelsprutans Impande
             Irma

2003 - Mountaineer´s Aias

2004 - Svartekällans Zilla

2005 - Åshöjdens Zigge

2006 - Åshöjdens Vivi

2007 - Patjanens Santa Inez

2008 - Idrefjällens Zamba

2009 - Zettertjärns Blaze

2011 - Zettertjärns Häkza
2012 - Åshöjdens Baron de Ley

Årets Fälthund

2009 - Nymarkens Knockando

2011 - Zettertjärns Häkza
2012 - Åshöjdens Baron de Ley

Årets fjällhund

2008 - Idjrefjällens Zamba

2009 - Zettertjärns Häkza

2010 - Zettertjärns Bleika
           Ionasdotter

2011 - Zettertjärns Bleika
           Ionasdotter

Årets Skogshund

2008 - Åshöjdens Vivi
2009 - -

2010 - Kvannildalens Atlas

2011 - Åshöjdens Vivi
2012 -  -

Årets Utställningshund

2007 - Zettertjärns U-Hell

2008 - Svitjods Olga

2009 - Mortenfjellets Keano

2010 - Mortenfjellets Keano

2011 - Kvannildalens Assjie
2012 - Hagelsprutans Rappa-Rakel

Unghundspokalen

2000 - Skogsviks Foxy
           - Åshöjdens Tracy

2001 - Gordvalls Lilla Fjällan
           - Zettertjärns Vildman av
              Andöya

2002 - Gordvalls Echo

2003 - Åshöjdens Sigge

2004 - PO Setter´s Aldo

2005 - Åshöjdens Jacky Ickx

2006 - Åshöjdens Camaron

 

 

Godoncup

2000 - Stegerbergets Tango

2001 - Hagelsprutans Ivriga Iris

2002 - Mountaineer´s Aias

2003 - Hagelsprutans Ivriga Iris

2004 - Gordvalls Echo

2005 - Zettertjärns Whooper

2006 - Patjanens Santa Inez