Funktionärer

REVISOR        Catarina Byberg, 070-6219787, c.byberg@telia.com
  Bengt-Olof Jansson,
REVISOR SUPPLEANT  Thomas Schaffer, 070-2645107
Stellan Johansson
WEBMASTER  sgsk.web@gmail.com
 
REDAKTÖR AVANCE   Frida Gröning, frida.groning@gmail.com Skrängstabodarna 112, 8692 96  NJURUNDA 070-353 64 35
VALBEREDNINGEN   Mikaell Larsson, mirax1@telia.com, Sammankallande 1 år
  Stellan Johansson, Ledamot stellan.fa.du@gmail.com 2 år
 
 
KOMMITTEER  
FA   Jan Andersson, jan1968@live.se, 0723-962103
Ersättare FA SUPPLEANT  Tina Hedman, Klubbvägen 144, 975292 LULEÅ hagelsprutanskennel@telia.com
FA / DU   Thore Larsson, Ljungkullen Dimbo 52239 TIDAHOLM 0502-43136 thore@frab.nu
FA / TK / PUR   Jan Andersson, jan1968@live.se, 0723-962103
FA / TK / PUR (Suppl)  Johan Vedholm
FA / TK / PUR (Utställn)   Paula Sparf, Göteryd Nyarp 57399 TRANÅS 0140-61101 070-3944695
  paula@resema.se
FA / REGELKOMMITTÉ   Thore Larsson, Ljungkullen Dimbo 52239 TIDAHOLM 0502-43136 thore@frab.nu
FA / REDK Frida Gröning, frida.groning@gmail.com  Skrängstabodarna 112, 8692 96  NJURUNDA 070-353 64 35
FA / VILTVÅRD   Jan Andersson, Minnesberg 254, 231 95 TRELLEBORG 040-485541, 070-8355117 jan1968@live.se
KF LEDARMOT  Jan Anderson,
KF SUPPLEANT  Åke Berglund, Stargränd 18, 77497  FORS 0226-30511 ake.f.berglund@bredband.net
PRISKOMMITTÈ
RED.ÅRSBOK

 Anna Hjälmsson, Gamla Bodenvägen 1, 95433 GAMMELSTAD, 0920-253736, 070-2105101,  hjalmsson@gmail.com

AVELSFUNKTIONÄR Helene Stenby, Tobyn Där Nole, 671 96 Manskog, 0702-458839, helene@dernole.se
AVELSFUNKTIONÄR, Sammank.  Tina Hedman, Klubbvägen 144, 975292 LULEÅ hagelsprutanskennel@telia.com
SHOP   Vakans
DISTRIKTSKONTAKTER 
 
ÖNFK
SNFK  Tina Hedman, Klubbvägen 144, 975292 LULEÅ hagelsprutanskennel@telia.com
VBFK
NNFK  Ove Johansson, Svartrönningen 22, 81195  JÄRBO 0290-72000
 ove.eva.johansson@swipnet.se
NNFK   Kristina Edh, Krok 906 83005 JÄRPEN 070-6564727 kina@zettertjarn.se
MFK   Stefan Nordin, Uttergränd 1 79001 IDRE, 0250-20502 684nordin@telia.com
MFK
VFK  Bengt Stensson Måsarp 14, 432 92 Varberg, Tfn 0340-671665, 070-3112990
bengt.stenson@gmail.com
SFK  Jan Andersson, Minnesberg 254, 231 95 TRELLEBORG 040-485541,
0723-962103 jan1968@live.se
Utställningskommmite Ewa Gröning, Frida Gröning och Maja Sannevi utgör utställningskommiten.
Paula Sparf är Certifierad utställningsansvarig