Gordonsettern i Sverige 2010

Ännu ett Gordonsetterår har gått till ända och det är dags att göra en återblick.
År 2010 var ett år med livlig debatt kring småviltsjakten i fjällen. Föryngringen av ripa har de senaste åren varit dålig. Jakttrycket var hårt och begränsningar fick göras. Däremot ser vi en bättre föryngring på skogsfågel. Både Orre och Tjäder har ökat i Sverige. Vi har sett en förbättring på skogsfågel till och med nere i Småland. När det gäller fältfågel så har den hårda vintern i södra och mellersta Sverige tagit hårt på fågelbeståndet. Detta sammantaget har även visat sig på våra jaktprov. Premieringarna har varit färre än normalt på fjäll och fält.

Gordonsetterklubbens huvudprov i Orsa gav ingen utdelning fastän det var ett skogsprov. Inventering var gjord veckan före med god fågeltillgång men under provdagarna var inte fågeln på plats.
Resultatuppgifter till denna krönika är hämtat från FA:s resultatredovisning. Det finns vissa redovisningar som är ofullständiga eller saknas varför uppgifter kan saknas, jag vill därför att ni skall se siffrorna som riktlinjer. Endast svenska Gordonsettrar som har jaktprovsresultat i Sverige är med. Ett stort grattis till er alla, även till er som tagit pris utanför Sverige och därmed inte finns med i redovisningen nedan och har jag missat någon i redovisningen så beror det inte på illvilja utan på slarv.

Antal provtillfällen har under 2010 varit 47 stycken varav 1 som inte blev ansökt och 8 inställda. Dessa skall fördelas på tillåten jaktprovstid, så det är inte konstigt att det blir kollisioner.
Fjällprov 21 stycken.
Fältprov 12 stycken.
Skogsprov 5 stycken.
Antal partier har varit 184 stycken. Antal starter för Gordonsetter 226 stycken och 20 stycken premieringar (även Gordonsettrar från övriga nordiska länder är medräknade). Detta ger 9% premieringar. Ett lågt antal premieringar i förhållande till övriga år. En förklaring kan vara dålig fågeltillgång både på fjäll och på fält.
Prov har gått av stapeln helt utan premieringar.

Det började i Rörvattnet den 28/3 med Åshöjdens Camaron som tog 1 SKL med CERT. Ewa Posner Storm, Sten Storm.
Den 16/4 i Lofsdalen tog Zettertjärns Chanti 2 pris i ÖKL. Fredrik Olsson.
Den 17/4 i Lofsdalen tog Zettertjärns Gniztra 3 pris i ÖKL. Lennart Kjellsson.
Den 12/9 i Dundret tog Zettertjärns Bleika Ionasdotter 1 SKL. Kristina Edh.
Den 18/9 i Långtora tog Zettertjärns Isa 3 pris i UKL. Anette Wall.
Den 19/9 i Långtora tog både Glavaris Call Me Adilla, Thomas Sjööns och Glavaris Call Me Frosti, Monica Andersson, var sitt 3 pris i UKL.
Den 25/9 i Älvdalen tog Glavaris Call Me Adilla 3 pris i UKL. Thomas Sjööns.
Den 26/9 i Älvdalen tog Kvannildalens Assar 2 pris i UKL. Björn Smids.
Den 9/10 i Mittådalen tog Zettertjärns Chiva 2 pris i ÖKL. Sten-Ove Medeskog
Den 10/10 i Mittådalen tog Gråsjövalens Worker 2 pris i ÖKL. Thomas Hallgren.
Den 9/10 i Pello tog Kvannildalens Atlas, Mikael Öberg, 1 pris i UKL med HP samt Hagelsprutans Quicka Qulan, Tina Backlund, 3 pris i ÖKL.
Den 10/10 i Pello tog Hagelsprutans Quicka Qulan 3 pris i ÖKL. Tina Backlund.
Den 13/11 i Norsholm tog Yrsa 3 pris i UKL. Isabelle Fjällrot.

SGSK:s årsmöte 2010 gick av stapeln i Orsa 30 maj. Mountaineer´s Della blev apportmästare. Utställningen i Orsa utfördes med Peter Hoyer som domare. BIR blev Svartkulpens Texas Ranger( ägare Rolf Bye & Kjersti Singsaas) och BIM blev Golden Pearl´s Black Ebony (ägare Jan-Olof Einarsson). Texas Ranger var även bästa jaktprovsmeriterade hanhund och Avalonians Akira bästa jaktprovsmeriterade tik. Titeln som bästa uppfödare gick till Golden Pearl

Vandringspriser att dela ut på årsmötet för prestationer 2010.
Årets Uppfödare: Zettertjärns Kennel
Årets Gordonsetter: Zettertjärns Bleika Ionasdotter
Årets unghund: Zettertjärns Izak
Årets öppenklassare: Zettertjärns Izak
Årets Fjällhund: Zettertjärns Bleika Ionasdotter
Årets Skogshund: Kvannildalens Atlas.
Årets Fälthund: Ej utdelat
Årets Utställningshund: Mortenfjellets Keano
Årets Champion: Ej utdelat

Jag vill tacka er alla som har ställt upp och hjälpt till i klubben under 2010 och kom ihåg att det är inte bara tävlingarna som gör en bra Gordonsetter utan allt arbetet med hunden vare sig det är Bruks, Utställning, Jakt eller något annan.
Bengt Stenson
Ordförande i SGSK
Varberg 2011.04.10

 

Gordonsettern i Sverige 2008

Till följd av att FA's resultatredovisning "havererade" under hösten på grund av interna stridigheter och "revirpinkande" blir krönikan tyvärr inte lika fyllig som tidigare år. Resultaten har letats fram på det gamla hederliga sättet men det gör också att chansen att missa någon ökar väsentligt. När dessutom antalet premierade gordonsettrar är högt blir redovisningen ett urval där jag dock förhoppningsvis inte missat ngt väsentligt.

Året efter klubbens 100-års jubileum visar på en fortsatt positiv trend utan att de riktigt stora höjderna har uppnåtts. Om jag nu har räknat rätt har vi uppnått 67 premier vilket är något färre än förra året, detta dock med all sannolikhet på ett stort antal färre starter då det ju inte är jubileumsår. Premieringsprocenten borde därför ligga i spannet 18-20 % och därmed i nivå med de senaste åren.

Åtta segrarklasser, två med CACIT, har vunnits av gordonsettrar och till skillnad från förr var det endast ett fåtal, närmare bestämt två stycken, som vanns av utländska hundar.

Likaledes har åtta hundar tagit sin åtråvärda 1 ökl och därmed steget in i segrarklassen. Noterbart är att hälften är tagna på fält och lika noterbart är att flera av dem är mycket unga hundar som bara förra året gjorde bra ifrån sig även i ukl.

I unghundsklass var resultatet lite sämre än föregående år, och därmed en fortsatt negativ trend, med sju 1 ukl fördelat på 3 svenska hundar och en norsk.

Återigen var vi utan vinst i något av högstatus-proven även om vi hade hundar med i flera finaler. Bredden i toppen är dock nu så imponerande att detta bara är tillfälligheter, i alla stycken är den svenska gordonsettern i dag i helt i nivå med sina kusiner.

DGSK hade inviterat landskamp där SGSK deltog på ett hedervärt sätt och slutade på en 3:e plats med Danmark som överlägsna vinnare. I laget deltog "Svitjods Olga", "Svitjods Oden", "Kå-Setterns Nancy " och "PO-Setterns Alizia". Stort tack till Thore Larsson och Ulf Kåberg som gjorde resan ner till Danmark

Under året har tre svenska gordonsetter erövrat titeln Svensk Jaktchampion; "SUCh SJCh Svitjods Olga", Thore Larsson och Anna Linder, "SUCh SJCh Svitjods Oden", Thore Larsson och Anna Linder, samt "SJCh Åshöjdens Vivi" Carola Hedlund och Johan Vedholm. I tillägg har nämnde Oden även blivit SUCh vilket även förunnats två jaktprovsmeriterade norska hundar.

Tyvärr håller i internationaliseringens namn titeln SUCh på att urholkas, definitivt för icke nordiska hundar, då till exempel rysk en hund med tvivelaktiga jaktprovsmeriter erhållit titeln efter att ha fått certifikat på världsutställningen. Vidare blir det allt vanligare att svenskägda hundar åker utomlands och blir Utställningschampion i länder där jaktprovsmerit inte behövs för att sedan tävla i championklass på svenska utställningar.

Årets Gordon blev "SUCh Mountaineers Dollar", John Eliasson, som med bland annat en segrarklassvinst och en 3:e plats i SM hårfint tog hem segern.

Årets Unghund blev "Zettertjärns Duke", Anja Fjällgren, som med 3 x 1 ukl tog titeln utan diskussion.

Årets Uppfödare blev kennel Åshöjden, Ewa Posner-Storm som vanligt strid med
förra årets vinnare Kennel Zettertjärn.

Huvudprovet arrangerades som fältprov i MFKs område nära Enköping. Mycket glädjande deltog ett stort antal gordonsettrar i både i kvalitets och konkurrensklass med mycket gott resultat innebärande 8 premieringar och bästa ras. Segrade gjorde "SUCh SJCh Svitjods Olga" Thore Larsson och Anna Linder med 1 skl cert CACIT och blev därmed även Jaktchampion. Ove Johansson tog ut sin "Åshöjdens Sigge" efter en längre tids skada och placerade sig 3 skl. Kennelkamraten "Svartekällans Varo'n" ville inte vara sämre och tog 1 ökl HP vilket även "Nymarkens Knockando", Patrik Andersson lyckades med. Vidare i den öppna klassen fick Zettertjärns Chiva, Sten-Ove Medeskog en 3 ökl och Zettertjärns Yakni, Kristina Edh fick 2 ökl. I unghundsklassen lyckade kullsyskonen "Zettertjärns Darling", Jane och Jocke Hagström och "Zettertjärns Ditzie", Kristina Edh ta varsin 2 ukl med den sistnämnda som Bästa Unghund

Huvudutställningen i samband med årsmötet i Albacken, Jämtland dömdes av Mats Jonsson. BIR blev "Girifjällets Alba", Anna-Lena Hoyer, och BIM blev " Gråsjövalens Zimon ", Kari Lautamäki. I jakthundsklass hanar fick "Mortenfjellets Keano", Peter Hoyer certifikat och bland tikarna delades det ut fyra certifikat med "Zettertjärns U-Hell" Kristina Edh på första plats och också bästa jaktprovsmeriterade gordonsetter.

Apportmästerskapet vanns i hård konkurrens av "Zettertjärns Blaze", Sofia Lind.

På övriga utställningar arrangerade av SKK och FA har gordonsettrar deltagit med varierande resultat, dock har elva hundar under året tagit ett eller flera certifikat. "Årets Utställningshund " blev "SUCh SJCh Svitjods Oden", Tore Larsson.

På Vårens fältprov var det som vanligt magert med premieringar för våra hundar. Trots ett relativt flitigt deltagande var det endast Per Olsons "PO Setters Cindy" som gick till pris.

På vinterproven brukar det var bättre och så även i år. Om jag räknat rätt startade 122 gordonsettrar varav 30 stycken lyckades nå en premiering vilket ger 25 %.

Efter att ha gått "tomt" i både Merkenäs och Tärna blev det riktigt bra resultat på NNFKs prov i Bruksvallarna. Det blev visserligen ingen premiering i segrarklassen men det gick dess bättre i kvalitetsklasserna. "Mountaineer's Darcie" John Eliasson och "Åshöjden Camaron" Ewa Posner tog varsin 1 ökl HP och "Zettertjärns Duke" Anja Fjellgren och "Zettertjärns Blaze", Sofia Lind tog varsin 1 ukl.

Ytterligare ett knippe Zettertjärnshundar tog premier i ukl med "Zettertjärns Yen" Karin Wiik, "Zettertjärns Chiva", Sten-Ove Medeskog, "Zettertjärns Bleika Ionasdotter", Kristina Edh.

På fantastiskt fågelrika marker i Rörvattnet gick det mycket bra, elva starter gav fem premieringar. "Mountaineer's Dollar", John Eliasson och "Gråsjövalens Viktor", Thomas Schaffer, placerade sig 4 :a respektive 5:a i segrarklassen.

I kvalitetsklasserna premierades "Åshöjden Yaffa", Ewa Posner samt Zettertjärns Yakni" och "Zettertjärns Bleika Ionasdotter, Kristina Edh där den sistnämnda fick 1 ukl HP.

Vinter-SM gick åter på traditionsrika marker i Abiskofjällen där "Åshöjdens Vivi", Johan Vedholm placerade sig 6 skl i kvalet och "Varangerviddas Rago", Frank-Gunnar Björn fra Norge vann ett kvalparti med cert. Detta prov var också första gången den nyinstiftade Vinterfjällpokalen gick av stapeln men gordonsettern gjorde sig inte bemärkt i denna premiär.

I kvalitetsklasserna premierades "PO Setters Elba" Thomas Magnusson och "Hagelsprutans Pang-Pinglan", Tina Backlund med varsin 2:a i ukl respektive ökl.

På MFKs prov i Sälen tog "Idrefällens Zamba", Stefan Nordin 1 ökl HP efter att tidigare på vintern redan gjort detsamma i Norge. Denna hund tog senare på hösten ytterligare 2 x1 AK i Norge och blev därmed "Årets Fjällhund" i SGSK. På samma prov premierades "Zettertjärns Qui-Qui av Rensjön", Sten-Ove Medeskog i ökl

I slutet på säsongen låg som vanligt NNFKs prov i Lofsdalen med relativt god fågeltillgång och där gick det bäst för "Gråsjövalens Viktor", Thomas Schaffer som placerade sig 3 skl i en av segrarklasserna. "Hammarkleivas ZE Exa", Madelene Gerdin tog 3 ökl med Kjell-Åke bakom pipan och "Zettertjärns Yakni" Kristina Edh samt "Åshöjden Yaffa", Ewa Posner visade säkerhet och lade ytterligare premieringar till samlingen.

Samma helg var det prov även i ÖNFK och Ritsem, "Springstar's Hd Fat Boy", Urban Holmström fick 2 ökl och "Patjanens Santa Inez", Disa Nilsson lyckades fullt ut och tog 1 skl med cert. Vår nästa jaktchampion?

När det gäller Fjällproven har vi kommit in i perioden med bristande resultatredovisning och det blir lite svårt att hålla reda på alla resultat och framförallt förare och ägare till premierade hundar och antalet starter i varje prov.

Inledningsvis fortsatte dock "Zettertjärns Duke", Anja Fjellgren på den inslagna vägen mot årets unghund och tog 1 ukl på SSKs huvudprov i Bruksvallarna som enda premierade gordonsetter.

Även på SPKs huvudprov i Ammarnäs var det relativt tunt med gordonsetterpremieringar. Det var bara "Hagelsprutans Otroliga Olga", Tina Backlund som kunde åka hem med en premie i ökl i bagaget.

Årets Fjäll-SM och Fjällpokal arrangerades av NNFK i Bruksvallarna där det gick relativt bra för de våra i SM. "Gråsjövalens Viktor", Thomas Schaffer och "Mountaineers Dollar", John Elaisson vann varsitt kvalparti och gick till final. Placerade sig i kvalpartierna gjorde även "Mountaineers Darcie", John Eliasson, "Zettertjärns Iona", Kristina Edh och "Åshöjdens Camaron", Ewa Posner.

I Fjäll-SM finalen placerades sig sedan "Mountaineers Dollar" och "Mountaineers Darcie" som 3 resp 4 skl. I fjällpokalen gjorde gordonsettern inget större väsen av sig i år, vi hade 2 norska hundar med i finalen men det var allt.

På NNFKs sena prov i Ramundberget lade "Zettertjärns Duke", Anja Fjellgren åter en 1ukl HP till samlingen och Kristina Edh förde "Zettertjärns Bleika Ionasdotter" till 1 ökl HP.

Avslutningsvis vann Heimfjellets Fröya, Anders Eek Norge segrarklassen med cert på ÖNFKs sena prov på Dundret.

Premierade gordonsettrar på Skogsproven var det inte gott om. På NNFKs höstprov i Jättendal premierades "Gråsjövalens Nova", Kjell-Åke Gerdin i ukl och blev därmed den första gordonsetterunghunden att ta pris i Sverige. Det blev sedan magert med premier och flera skogsprov ställdes också in av olika anledningar. Bästa lyckades "SJCh Åshöjdens Vivi", Johan Vedholm som tog 1 skl och cert på ÖNFKs prov i Arvidsjaur och därmed även blev jaktchampion samt "Årets Skogshund" i SGSK. "Mountaineers Della", Ann-Christine Efstratiadis , "Gråsjövalens Zindra", Per Grönlund samt "Hagelsprutans Otroliga Olga", Tina Backlund var utöver detta det enda hundar som premierades i ökl.

På höstfälten är resultaten koncentrerade till ett relativt fåtal hundar som på ett begränsat antal prov gjort det riktigt bra.

"Svartekällans Yatzy", Bengt Stensson inleder med premier i ökl på VFKs båda prov för att sedan på Kaptensgården slå till med 1 ökl HP. På det sistnämnda provet placerar sig även "Kå-Setterns Nancy" Ulf Kåberg med 3 skl.

I mellantiden har "PO-Setterns Alizia", Göran Beckman till slut fått alla bitar på plats och tagit sin efterlängtade 1 ökl HP på SFKs prov på Krageholm.

På SISKs huvudprov för Thore Larson sina båda hundar i finalsläpp där "Svitjods Olga" vinner med 1 skl cert och CACIT och "Svitjods Oden" får 2 skl CK R-CACIT. Den sistnämnde blev därmed Jaktchampion vilket Olga blir en månad senare på SGSKs huvudprov, vilket redan refererats till.

På Derby och Fält-SM gjorde sig gordonsettern, tyvärr som vanligt, inte bemärkt. Vi har dock nu åter ett knippe riktigt goda segrarklasshundar på fält så en SM vinst borde inte vara så långt borta.

Därmed var denna krönika nästan slut vilket min tid som ordförande i SGSK snart också är. Det har varit var många arbetsamma men spännande och roliga år med vårt 100-års jubileum som en absolut höjdpunkt och ett bestående minne.

Den oerhört positiva utveckling som gordonsettern i Sverige genomgått de senaste åren har naturligtvis bidragit till att orken och engagemanget funnits där under så lång tid. Men det är nu dags att lämna över till nya krafter och det är min förhoppning att framtida styrelse fortsätter den inslagna vägen och jag är då övertygad om att vi kommer att se en stabilisering på en allt högre nivå.

Denna utveckling skall inte ses som en tillfällighet utan konsekvensen av det långsiktiga arbetet de flesta av våra uppfödare och klubben har genomfört med stöd i bland annat RAS. Ju fler vi får med på den båten ju bättre framtid går vi till mötes.

Den gradvisa förändringen av de förutsättningar som möjliggör jakt med stående fågelhund och även vår verksamhet med jaktprov och träningar samt i viss mån utställningar är också ett alltmer större hot. Här måste vi stå enade med andra intressenter och jobba tillsammans om vi på lång sikt vill behålla syftet med våra hundar. Det duger inte att bara se till sitt eget bästa varken i stort som smått och framförallt måste man inse att vi lever i en modern tid. Låt oss anpassa oss till den tid vi lever i så att omgivningen också framgent accepterar oss och vår verksamhet.

Västerå i januari 2009