Utställning

Hundutställningar har förekommit i Sverige sen 1886 och är främst ett sätt att utvärdera avelsresultatet. Hundarna bedöms efter hur väl de stämmer överens exteriört med den standard som finns för rasen.

Utställningar anordnas av Svenska Kennel-klubben och av specialklubbarna (FA) och för att ställa ut sin hund krävs medlemskap i respektive klubb.

Vilka olika typer av hundutställningar finns det?

I annonserna kan man läsa "Officiella utställningar", "Inofficiella utställningar". Skillnaden mellan dessa är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK (Svenska Kennelklubben) och sålunda finns tillgängliga för allmänheten, medan resultaten från den inofficiella utställningen inte registreras någonstans.

Det är enbart på officiella utställningar som du kan erövra CERT (certifikat) eller CK (certifikatkvalité).
 

Hur vet jag när utställningarna är?

Arrangörer av hundutställningar brukar för det allra mesta annonsera i SKKs medlemstidning HUNDsport eller i resp specialklubbs- eller rasklubbstidning. De stora länsklubbsutställningarna kan du även hitta på SKKs hemsida. I tidningen Avance, som du får om du är medlem i SGSK, hittar du annonser över aktuella utställningar som framförallt bjuder in stående fågelhundar. Svenska Gordonsetter klubben har sin årliga utställning i samband med årsmötet.
 

Vilken klass ska man anmäla i?

Det finns möjlighet att anmäla sin hund till utställning när den fyllt 6 månader och då gäller valpklass (ibland ordnas valpklass från 4 månader på spec.klubbsutställningar). När hunden är 9-18 månader anmäler du till juniorklass. För unghundsklass gäller 15-24 månader. Alltså en hund som är 15-18 månader kan anmälas antingen till junior- eller unghundsklass. Från 15 månaders ålder kan du även anmäla hunden till  jakt/bruksklass och tillöppen klass och när den uppnått 8 år får den gå i veteranklass.
Från och med 1 januart 2017 får ej kastrerade hanhundar delta på utställning.
PDF Kastrera hanhundar
 

När hunden tagit pris på jaktprov kan den anmälas i jaktklass om den är minst 15 månader och det är i den klassen som våra hundar kan tilldelas certifikat.
I dessa kvalitetsklasser bedöms hunden efter den standard som finns för varje ras och kan få Excellent (rött band), Very Good (blått band), Good (gult band) pris, Sufficient (grönt band) beroende på hur rastypisk domaren tycker att hunden är, jmfr tidigare bedömning prissättning. Det kan förstås vara specifika fel som underbett, tandbortfall eller att den verkar skygg eller annat som drar ner priset, men man får alltid en skriftlig kritik där man kan läsa vad domaren tycker. Hunden kan också bli Disqualified om den är exteriört otypisk eller visar aggressivitet i ringen och KEP (Cannot be judged) om den visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet.
 

Om din hund tilldelats Excellent (rött band) får den delta i konkurrensbedömningen, vilket innebär att den ska in i ringen igen för att konkurrera med de andra som tilldelats excellent i samma klass. Där placeras de 1,2,3,4 och de som får ett CK (certifikat kvalitet) ska sen tävla om bästa tik resp. hane. Det sista som sker i ringen är att bästa tik möter bästa hane och då utses BIR (Bäst i rasen) resp. BIM (Bäst i motsatt kön).

Gordon Settern tillhör grupp7 och alla BIR-hundar möts senare under dagen och BIG-hunden (Bäst i gruppen) utses. Det sista som händer på utställningen är att dagens vackraste hund skall koras och alla BIG-hundarna går in i ringen och en döms till BIS (Best in Show).
 

Hur förbereder man sig?

När du ska visa upp din hund i ringen ska den trava på vänster sida, helst med högt huvud (ej med nosen i backen) och kunna stå stilla så att domaren kan ta och känna på hunden. Domaren vill också se på tänderna.

Be gärna någon titta när du springer hemma med din hund så att den går i lämpligt tempo, det är bara bra om flera hundar springer samtidigt så den är van att ha hundar både framför och bakom sig.

Träna också på att ställa upp hunden, låt någon känna på den och titta på tänderna, så hunden är van vid detta.
 

Ibland ordnas utställningsträning inför en utställning och det kan vara mycket givande att vara med på.

Se till att hunden är ren och fin (settrarna ska inte bada dagen innan), klorna bör vara klippta, hunden ska förstås se välvårdad ut.
 

När man ställer ut sin hund ska man komma ihåg att det är en subjektiv bedömning och domarna har inte alltid samma uppfattning vilket gör att man ibland kan få en bra kritik och ett högt pris och nästa gång ett lägre.

Så det är bara att ta nya tag om man inte är nöjd, man vet ju själv vilken fin hund man har.

 

Lycka Till!