SGSK
UKL/ÖKL 20230922, Sälen

Domare: Peter Hoyer
Mark: Köarskärsfjäll/Östfjället
Förhållanden: Dimma på morgonen som försvann efter någon timme men ersattes av ihållande regn i
princip hela dagen. Fina lågfjällsmarker med varierande biotop som genomsöktes på alla sätt men
ingen fågel noterades.

UKL
ESH SETTERWALLS PAN
SE25644//2022, äg och för Ewa Eriksson
Pan går hela dagen i mycket bra fart och stil med hög intensitet och utmärkt kontinuitet i både med
och motvind. Han varierar sin sökbredd något under dagens släpp men går mestadels i utmärkt format
med mycket bra reviering med några enstaka kovändningar i motvindssläppen. Han går många släpp
och tröttnar först lite i sista släppets avslutning. En stark hund som jag gärna sett i fågel 5 släpp, 80
min, IF, 0 ukl.
ISH BJÖRNÅNS K KAI SE25955/2022, äg och för Ewa Eriksson
Kai börjar i mycket bra fart och utmärkt stil, han blir borta i kortare perioder i dimman och format och
reviering är svårbedömd. När dimman lättar ser vi honom gå stort och rejält där han i perioder revierar
mycket bra men också går väldigt öppet. Det senare förstärks under dagen och han blir borta väldigt
mycket och ses jaga för sig själv långt ut på myrarna. Det blir för kontaktlöst och Kai avslutas. 4 släpp,
60 min, IF, 0 ukl
GST FJÄLLBRUDENS HEDDA MCLEAN SE425313/2022, äg och förare Anette Broman
Hedda börjar i bra fart och stil där hon är lite sällskaplig inledningsvis men det går snabbt över. På
grund av detta styr och håller föraren henne väldigt kort och hårt och det blir inget brukbart sök. När
han börjar lita på sin hund och stoppar händerna i byxfickorna går Hedda upp sig i varje släpp och går
nu med mycket bra bredd och djup i både med och motvind med hög intensitet och kontinuitet.
Väldigt roligt att se en sådan utveckling, synd bara att det inte fanns fågel på fjället. 5 släpp, 75 min,
IF, 0 ukl
PT BORGEFLON FE HÄXA SE20109/2022, äg och för Rose-Marie Karlström Saellström
Häxa går hela dagen i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Hon blir i inledande
släpp borta i perioder och det är svårt att bedöma format och reviering i dimman. När dimman lättare
söker i Häxa mestadels i utmärkt format med utmärkt reviering både i med och motvind. Häxa står på
ända in i sista släppets sista minut och är en mycket stark hund som jag gärna hade sett i fågel. 5 släpp,
80 min, IF, 0 ukl.
ÖKL
GSH ÅENS CASK SE502746/2019, äg och förare Maria Köhler
Cask börjar i bra fart och stil, blir borta i perioder och varvar med onödigt mycket förarkontakt när han
kommer åter vilket gör att kontinuiteten blir lidande. Han går under dagen upp sig till mycket bra fart
och stil men varvar fortsatt format från bra till utmärkt i och mellan släppen. Han får gå många och
långa släpp när vi bara är 3 ökl hundar men håller koken hela dagen. 4 släpp, 95 min, IF, 0 ökl
PT ANNEBORGS EIRA SE47061/2021, äg och för Malin Örne
Eira går hela dagen i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Hon blir borta i
perioder i dimman där format och reviering är svårbedömd. När dimman försvinner senare på dagen
ser vi henne gå stort och rejält med utmärkt format och reviering både i med och motvind. Hon går på
samma sätt i tätare terräng där bättre kontakt hade varit önskvärt. Hon får gå många och långa släpp
när vi bara är 3 ökl hundar men håller koken hela dagen. 4 släpp, 95 min, IF, 0 ökl
ESH BOVATTNETS ORK SE10615/2021, äg och för Fredrik Nilsson
Ork går hela dagen i mycket bra fart och stil med hög intensitet och kontinuitet. Har bra bredd i
medvinden men önskar mera djup där han ofta kommer tillbaka i samma spår. Han går mycket bra i
tätare terräng och håller bra kontakt men kunde öka sitt format i öppnare terräng. Ork har under dagen
två stånd där han reser villigt men tyvärr utan resultat. Han får gå många och långa släpp när vi bara är
3 ökl hundar men håller koken hela dagen. 4 släpp, 95 min, IF, 0 ökl

En riktig bedrövlig dag som dock kompenserades av mycket goda hundar och trevliga människor.
Lunchfika i Östfjällsstugan med en brasa gav oss möjligheten att torka upp en stund. Tack till
provledning för ett välarrangerat prov och till Per som tog hand om min hund.
Peter Hoyer, Lunde ultimo september

 


SGSK's HP 2022

Bästa Unghund & Bästa Gordon setterunghund på SGSK's HP


Getryggen’s TX Tiny 1 UKL/HP 
kullsyster Getryggens TX Tikva 3 UKL

SFK 11 sept
Tikva 1 UKL
Tiny 3 UKL

(Rypebrinken's Tosca-Puronperän Xavier)

uppf/ägare:  
Jansson Bengt-Olof & 
Sellmann Jansson Barbro

Resultat SGSK's HP på Gotland 10-11/10 2022


Ukl/Ökl Domare: Camilla Paradis, Roger Larsson, Benny Melin

1 ukl HP, IRST Irsh Power Game's Doreen äg/för: Heike Sporleder
1 ukl HP GST Getryggens TX Tiny äg/för: Bengt-Olof Jansson, Bästa unghund Gordonsetter
2 ukl ESH Barkansjöbyns Chivas Regal äg/för: Marie-Louise Sjöberg
3 ukl PT Jaktiverns SF Raipas äg/för: Johan Bodin
3 ukl PH Rimfaxes Ajax äg/för: Lisbeth Boden
3 ukl PT Aude's Extra äg: Ylva Hardrson
3 ukl GST Getryggens TX Tikva äg/för: Bengt-Olof Jansson
3 ukl PH Jaktiverns SF Kjerag äg/för: Pia Jelkeståhl 
2 ukl PT Sörelves Lady be Good äg/för: Erik Schjöth

1 ökl IRSH Vislev Nilsson äg/för: Heike Sporleder
2 ökl ESH Vallarfjällets C-Birk äg/för: Heike Sporleder
2 ökl PT Milpoint Mixa äg/för: Mila Laago
3 ökl PT Milpoint Ettan äg/för Kenneth Laago

Skl parti 1, domare: Camilla Paradis
1 Skl CERT, CACIT PT Top Point Iris äg/för: Henrik Nilsson
2 Skl CK, R-CACIT PT Aeris BS BArbie äg/för Robert Åkerlind

Skl parti 2
1 skl Vp GSH Sydåens Zig Zag äg/för Sören mUllvad
2 skl  PH Black Luckys Oden äg/för: Sören Mullvad
3 Skl EST Pålalmanes Little Girl äg/för: Alexander Bennergård
4 Skl PT Södersjöns Little Girl äg/för Lisbeth Boden
 

SGSK's Huvudprov 2021
 

Huvudprovet 2021 genomfördes igen i Edevik efter att ursprungligen varit tänkt att genomföras i Bruksvallarna i samarbete med NNFK. Tyvärr blev markerna avlysta för samernas älgjakt och av renskötselskäl, märkvärdiga beslut av länsstyrelsen som är svåra för oss att förstå. Den konfrontationstaktik som samerna bedriver, speciellt i Jämtland, kan inte få fortsätta. Fjället är tillräckligt stort för att vi alla, turister, jägare, fiskare och renskötare skall kunna få plats i samförstånd. Detta måste de styrande inse innan det går helt överstyr.
 
Många tack till alla som hjälpte till att med kort varsel flytta provet från Bruksvallarna till Edevik och speciellt tack till kommissarie Lena Wallin för ett kanonjobb med detta och allt annat som hör ett prov till. Tack också till Niklas Köhler och Erik Larsson som dömde varsin kvalitetsklass under lördagen. Segrarklassen dömdes av Peter Hoyer på söndagen.
 
Vädret var perfekt för jakt och jaktprov även om det väcktes farhågor att den sydostliga vinden skulle göra riorna besvärliga. Detta kom lite på skam och fågeltillgången får nog sägas vara god med relativt ”samarbetsvilliga” ripor. Detta visade sig i antalet premieringar som blev 11 premier på lite drygt 30 starter innebärande runt 30 %, inte så illa i sydosten!.
 
Bästa GS i ukl blev Zettertjärns Noza, Kristina Edh, med 1 ukl HP  som därmed fick napp i Rensjösäterns VP och Sandes VP.  Även GS Endalshöjdens Frankie goto Hollywood, Sofia Lind, fick 1 ukl. En annan hund som gjorde det riktigt bra var Jimbalayas Jena, Maria Köhler, som fick 3 ökl VP på lördagen och därmed fick Storsveens VP för bästa GS i ökl och sedan även placerade sig i segrarklass på söndagen och därmed fick SKKs VP för bästa GS i skl.
 

 Under lördagen fick vi en incident där en deltagare gick vilse på fjället efter att ha lämnat partiet mitt på dagen. Personen återfanns först en bra bit efter mörkrets inbrott efter insats från fjällräddningen och många andra. Det är härligt att se vilken kraft och beslutsamhet det finns i människor när det kommer till att hjälpa en kompis i nöd, ingen nämnd och ingen glömd. Som provledare och ändå ytterst ansvarig blir det härligt och enkelt med dessa människor runt omkring sig. Nu gick allt bra och deltagaren kom hem välbehållen om än omtumlad och vi har som organisation förhoppningsvis lärt oss något av detta som förhindrar att det händer igen.
 
Peter Hoyer, provledare och Christina Persson bitr. provledare1 UKL/HP   GST Zettertjärns Noza, Kristina Edh
1 UKL           GST Endalshöjdens Frankie gotoHollywood, Sofia Lind
2 UKL          PH Trostebackens Tapper, Martin Persson
3 UKL          PT Trostebackens Tjorven, Oskar Öhrström

3 ÖKL VP   GST Jimbalayas Jena, Maria Köler
3 ÖKL VP   EST Ohlsmyrens GJ Norrglimt, Lena Larsson
3 ÖKL          EST Vindølas Nanoq, Britta Öhrström
3 ÖKL          EST Haraldtorpets Dimma, Agneta Sivertsson

1 skl Cert/CACIT VP ES Skogsbannets Toko, Trond Kolstad
2 skl IS Fjellstårsas PW Nigella, Ulf Johansson
3 skl GS Jimbalayas Jena, Maria Köhler