Resultat & bilder från SGSK's huvudprov i Orsa 2020

Bästa UKL GS Sandes VP och Resjösäters VP
Åens Cask, Niklas Köhler

Bästa Ökl Vandrepokal av 1985 (Storsveen)
Islijans Åbsidlan

Bäst Skl 
Åshöjdens Walther

Prislista

1 UKL Fjälldemonens Lopez
/ N Bodin/ A Boman
1 UKL Åens Cask / N Köhler
2 UKL Jimbalayas Jena / N Köhler
3 ÖKL Isliljans Åbsidian/ T Eriksson
1 SKL Carnbrings Tom Collins/M Hallberg
1 SKL Åshöjdens Walther / J Andersson

Resultat SGSK Öland 12-14/4 201912 april SGSK Skl-cacit

Parti 1, domare: Thore Larsson
1 plac Cert IRST Ripfinnarens ZM Astrid, äg/för Claes Lindquist
2 plac GSH Svitjods Rebel. äg/för Susanne Magnusson
3 plac PH Fugledes Tiro, äg/för Bjerke Andersson 

Parti 2, domare: Thorbjörn Larsson 
1 plac EST Cert Hagalidens Tjoffsan, äg/för Kjell Gustavsson 
2 plac CK PT Vega, äg/för Stefan Sigurdsson

CACIT Ripfinnarens ZM Astrid 
RE-CACIT Hagaliden Tjoffsan

13 april ukl/ökl, domare: Björn Meijel
2 ukl, PT Viijägarens Super Nova, äg/för Jan-Erik Jenny Bodell
3 ökl PT Top Point Hera äg/för Mona Hammar

Parti 4. domare: Thore Larsson
EST World Point Alba äg/för Alexander Bennergård


 

Resultat SGSK's HP 2018


SGSK ukl/ökl 22/9 2018  Domare: Bengt Hansson

1 Ukl, GST Fjällpilens GE Seniora Reinia, för/äg: Wanda Dalsten BÄSTA UNGHUND

SGSK ukl/ökl 22/9 Domare: Jean-Marc Chabloz

2 Ökl, VP, GST Zettertjärns Vånna, äg/för: Kristina Edh  BÄSTA ÖPENKLASSHUND

2 Ukl Finngangens PD Fantastiska Fideli. äg/för: Tina Hedman

SGSK Skl 23/9 Domare: Peter Hoyer

I Skl Cert VP, IRST Norrlandsguidens Eldibaken, äg/för: Niklas Sundberg
2 Skl VP, GSH Åshöjdens Walther, äg/för: Jan Andersson
3 Skl VP, GST Åshöjdens Zassa, äg/för: Fredrik Andersson

Stort tack till Lena Wallin och Kristina Edh och alla domarna och skyttar.

Bilderna här under är av bristande kvalitet och antal, p.g.a det fina vädret