Premier vår 2016
1 Skl CK         Zettertjärns Blaze, Fjäll, ägare: Sofia Lind
1 Ökl HP        Endalshöjdens Blackie Lawless, Fjäll, ägare: Sofia Lind
2 Ökl              Endalshöjdens Blackie Lawless, Fjäll, ägare: Sofia Lind
2 Ökl              Endalshöjdens Blackie Lawless, Fjäll, ägare: Sofia Lind
2 Ukl              Åshöjdens Thora, Fjäll, ägare: Ewa Posner-Storm
3 Ukl              Åshöjdens Thora, Fjäll, ägare: Ewa Posner-Storm
1 VK CK         Åshöjdens Ask, Fjäll Norge, ägare: Hege Leigland
1 Ökl               Åshöjdens Win Sir, Fjäll Norge, ägare: Wenche Porshanger
2 Ökl               Åshöjdens Win Sir, Fjäll Norge, ägare: Wenche Porshanger
2 Ökl               Åshöjdens Win Sir, Fjäll Norge, ägare: Wenche Porshanger
4 Skl               Rypedalens Saga, Fjäll, ägare: Christine Johansson
1 Ökl HP        Rypedalens Saga, Fjäll, ägare: Christine Johansson
3 Skl, CK HP Åshöjdens Walther, FA's Cacitprov Fält, ägare: Jan Andersson
2 Ökl              Zettertjärns Tazkill, Trondheim Norge-fjäll, ägare: Ulrica/Mika Reunanen
1 Ökl HP       Puronperän Villivadelma, Arjeplogsfjällen NNFK ägare: Jukka Puro


Premier hösten 2015

2 Ökl              Ekdalens Epoc, Fjäll, Ägare: Anders Kolmodin/Thomas Schaffer
1 Ökl Hp        Ekdalens Ebony, MFK-Fält, ägare: Ylva Moliter-Gärdsell
1 Ökl Hp        Åshöjdens Wahlter, SFK-Fält, ägare: Jan Andersson
3 Ukl              Jill Du Petit Cardine, SFK-Fält, ägare: Bengt Stensson
2 Ukl              Jill Du Petit Cardine, MFK-Fält, ägare: Bengt Stensson
2 Ukl              Jill Du Petit Cardine, MFK-Fält, ägare: Bengt Stensson
1 Skl               Åshöjdens Baron De Lay, SGSK-Fält ägare: Bengt Stenson
Excellent       Jill Du Petit Cardine, Kogenheim, ägare: Bengt Stenson
Tres Bon       Jill Du Petit Cardine, Kogenheim, ägare: Bengt Stenson
2: Ukl            Jill Du Petit Cardine, Kogenheim, ägare: Bengt Stenson
1 Ökl Hp       Zettertjärns Maffia, fjäll. ägare: Maria Köhler
1 Ökl Hp       Zettertjärns Maffia, skog. ägare: Maria Köhler
3 Ökl             Islijans Yarrak, Långtora fält, ägare: Mikael Larsson
 

  Premier vår 2015

PRIS KLUBB LAND VAR fHUND FAR * MOR ÄGARE
Mästerskap
1a Vinter Fjällpokalen
1UKL.
NNFK fjäll Avalonian's Extra Åens II Yes * Avalonian's Akira Helene Stensby

 
SKL/VK
2VK rec CACIT finale NO fjäll Zettertärns Qaxig Resdalen`s Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kenneth Løfald Bjørnstad, Norge
2SKL CK NNFK fjäll Zettertjärns Bleika Ionasdotter Tarock's Narvik * Zettertjärns Iona Kristina Edh
2VK kval NO fjäll Idrefjällens Champ Bashammeren`s Chammo * Idrefjellens Zamba Kjetil Nilsen, Norge
3VK kval NO fjäll Mountaineer`s Henke Larsson Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Camilla Riise og Roland Strige, Norge
3VK NO fjäll Åshöjdens Grand Lady Storsteinens Galante Gant * Åshöjdens Camaron Endre Nilsen, Norge
4VK NO fjäll Åshöjdens Insp Fram Imingens Ek Elle-Gant * Åshöjdens Camaron
5VK NO fjäll Åshöjdens Grand Lady Storsteinens Galante Gant * Åshöjdens Camaron Endre Nilsen, Norge

 
ÖKL/AK
1ÖKL HP. MFK fält Glavaris DV Zlatan Sundowner's Vain * Zettertjärns Darling Carina Larsson
1ÖKL HP. NNFK fjäll Kvannildalens Izadora Imingens EK Elle-Gant * Mountaineer's Darcie Wanda Eliasson
1ÖKL HP. NNFK fjäll Zettertjärns Super Ztar Taiko *Zettertjärns Bleika Ionasdotter Kristina Edh
1ÖKL DK fält Svitjods Ronja Nymarken's Knockando * Isa Från Ryssland Thore Larsson
1AK NO fjäll Åshöjdens Insp Fram Imingens Ek Elle-Gant * Åshöjdens Camaron Hege Leigland Nybakk, Norge
1AK NO fjäll Zettertjärns Silba Taiko *Zettertjärns Bleika Ionasdotter Gunnar Skår, Norge
2ÖKL. NNFK fjäll Akaheias Pajo Bjørgsjitens Dått No *
EZ Mira
Marja Persson
2ÖKL. NNFK fjäll Akaheias Pajo Bjørgsjitens Dått No *
EZ Mira
Marja Persson
2ÖKL. NNFK fjäll Avalonian's Beisla Åens XI Paw Charlotte Holst
2ÖKL. NNFK fjäll Avalonian's Donna Finnvola's Birk * Mountaineer's Eya ?
2ÖKL. NNFK fjäll Endalshöjdens Blackie Lawless Langsundets Faun * Zettertjärns Blaze Sofia Lind
2ÖKL. NNFK fjäll Endalshöjdens Blackie Lawless Langsundets Faun * Zettertjärns Blaze Sofia Lind
2ÖKL. NNFK fjäll Endalshöjdens Black S Langsundets Faun * Zettertjärns Blaze Elisabeth Albertsson
2ÖKL. NNFK fjäll Endalshöjdens Bono Langsundets Faun * Zettertjärns Blaze Bodil Elofsson 
2ÖKL MFK fjäll Glavaris DV Zlatan Sundowner's Vain * Zettertjärns Darling Carina Larsson
2AK NO fjäll Kvannildalens Izadora Imingens Ek Elle-Gant * Mountaineer's Darcie Wanda Eliasson
2AK NO fjäll Mountaineers Hollywood Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Kjersti Singsaas o Rolf Bye, Norge
2AK NO fjäll Mountaineers Hollywood Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Kjersti Singsaas o Rolf Bye, Norge
2AK NO fjäll Mountaineers Hollywood Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Kjersti Singsaas o Rolf Bye, Norge
2ÖKL. ÖNFK fjäll Rypedalen's Saga Rörosvidda's Tzarek * Rypedalen's 17 Mai Christine Johansson
2ÖKL. ÖNFK fjäll Rypedalen's Saga Rörosvidda's Tzarek * Rypedalen's 17 Mai Christine Johansson
2ÖKL. NNFK fjäll Zettertjärns Darius Rippy's Tex * Zettertjärns U-Hell ?
2ÖKL SNFK fjäll Zettertjärns Segra Taiko *Zettertjärns Bleika Ionasdotter Johansson Christine
2ÖKL. NNFK fjäll Zettertjärns Sessan Taiko *Zettertjärns Bleika Ionasdotter Jean-Marc Chabloz
2AK NO fjäll Zettertjärns Silba Taiko *Zettertjärns Bleika Ionasdotter Gunnar Skår, Norge
2ÖKL. NNFK fjäll Zettertjärns Super Ztar Taiko *Zettertjärns Bleika Ionasdotter Kristina Edh
2AK NO fjäll Zettertjärns Unique Chablis Langsundets Faun * Zettertjärns Häkza Trine Frøseth Nielsen, Norge
2ÖKL ÖFK fält Åshöjdens Walhter Imingens Ek Elle-Gant * Åshöjdens Camaron Jan Andersson
3ÖKL. NNFK fjäll Kottumlias Aika Imingens EK Elle-Gant * Tysvika's Mira Marianne Myrmo, Norge
3ÖKL. NNFK fjäll Akaheias Pajo Bjørgsjitens Dått No *
EZ Mira
Marja Persson
3ÖKL. NNFK fjäll Endalshöjdens Blackie Lawless Langsundets Faun * Zettertjärns Blaze Sofia Lind
3ÖKL. NNFK fjäll Endalshöjdens Bono Langsundets Faun * Zettertjärns Blaze Bodil Elofsson 
3ÖKL. NNFK fjäll Endalshöjdens Cindy Lauper Hurra Fjellet's Troy *
Zettertjärns Blaze
Sofia Lind
3ÖKL. MFK fält Glavaris DV Zlatan Sundowner's Vain * Zettertjärns Darling Carina Larsson
3AK NO fjäll Mountaineers Hollywood Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Kjersti Singsaas o Rolf Bye, Norge
3ÖKL ÖFK fält Sansetters Rucher Thales Des Pralines d'Aubejoux * Golden Pearl's Black Duchezz Maja Sannevi

 
UKL/UK
1UKL HP NNFK fjäll Kj App av Rastarkalv Wenche Porsanger, Norge
1UKL HP. MFK fält Svitjods Raja Nymarken's Knockando * Isa Från Ryssland Ulf Kåberg
1UKL HP. NNFK fjäll Zettertjärns Vamp Basile Du Clos De La Capitainerie * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Kristina Edh
1UKL HP. NNFK fjäll Zettertjärns Vanilla Basile Du Clos De La Capitainerie * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Trine F Nielsen, Norge
1UKL HP. NNFK fjäll Zettertjärns Vånna Basile Du Clos De La Capitainerie * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Kristina Edh
1UKL. MFK SE fjäll Avalonians Extra Åens II Yes * Avalonian's Akira Helene Stensby
1UKL. NNFK fjäll Mackan Fjällbrudens Kamaro * Bjerkedalens Ronja Karin Bysell
1UKL. NNFK fjäll Zettertjärns Vamp Basile Du Clos De La Capitainerie * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Kristina Edh
1UK NO fjäll Zettertjärns Varri Basile Du Clos De La Capitainerie * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Willy Trehag, Norge
1UKL. NNFK SE fjäll Zettertjärns Vånna Basile Du Clos De La Capitainerie * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Kristina Edh
1UKL. NNFK fjäll Zettertjärns Vånna Basile Du Clos De La Capitainerie * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Kristina Edh
1UKL. NNFK fjäll Åshöjdens Thelma Imingens Ek Elle-Gant * Åshöjdens Zelma Per Grönlund
1UKL NNFK fjäll Åshöjdens Thora Imingens Ek Elle-Gant * Åshöjdens Zelma Ewa Posner Storm
2UKL. SNFK fjäll Hagelsprutans Underbara Ulalia Storsteinens Zeniks * Hagelsprutans Quicka Qulan Tina Hedman
2UKL ÖFK fält Svitjods Rebell Nymarken's Knockando * Isa Från Ryssland Susanne Magnusson
2UKL. NNFK fjäll Zettertjärns Varri Basile Du Clos De La Capitainerie * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Willy Trehag, Norge
3UKL. NNFK fjäll Idrefjällens Gracie Glavaris DV Ztorm * Idrefjällens Zamba ?
3UKL. NNFK fjäll Zettertjärns Vånna Basile Du Clos De La Capitainerie * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Kristina Edh
3UKL. ÖNFK fjäll Zettertjärns Yra Resdalen's Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Peter Törnman

 

Höst 2014

PRIS VART HUND FAR * MOR ÄGARE
         
Mästerskap        
1 NM-lag vinter 2014 Fjäll Mountaineer's Henke Larsson Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Camilla Riise og Roland Strige, Norge
Nr 2 individuellt NM-lag vinter 2014 Fjäll Mountaineer's Henke Larsson Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Camilla Riise og Roland Strige, Norge
4VK NM kval Fjäll Mountaineer's Henke Larsson Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Camilla Riise og Roland Strige, Norge
         
1a Vinter fjällpokalen
1UKL/HP
Fjäll Zettertjärns Sinja Taiko * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Dag Ove Johansen/Kathrine Johansen, Norge
         
SKL/VK        
1SKL/CK/CERT  Fjäll Høgtinden's Perle Felicia Tjårrisdalens Felix * Høgtindens Tuva-Tzareka Geir-Vidar Haugen, Norge
1VK kval Fjäll Mountaineer's Henke Larsson Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Camilla Riise og Roland Strige, Norge
2VK semi Fjäll Zettertjärns Izak Zettertjärns Panini * Zettertjärns Money Penny Espen Andre Hansen og Kristina Edh
2SKL Fjäll Zettertjärns Blaze Tarock's Narvik * Zettertjärns Iona Sofia Lind
3SKL Fjäll Zettertjärns Isak Zettertjärns Panini * Zettertjärns Money Penny Espen Andre Hansen og Kristina Edh
4SKL Fjäll Magda Finnvola's Zico * Varangerviddas Hulda Edgar Henriksen, Norge
4VK kval Fjäll Mountaineer`s Henke Larsson Imingens Jz Del Piero * Mountaineer's Della Camilla Riise og Roland Strige, Norge
5SKL Fjäll Zettertjärns Qajza Resdalens Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kenneth Løfald Bjørnstad, Norge
         
ÖKL/AK        
1ÖKL/HP Fjäll Zettertjärns Qaramella Resdalens Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kristina Edh
1 ÖKL/HP Fjäll Zettertjärns Qajza Resdalens Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kenneth Løfald Bjørnstad, Norge
1 ÖKL/HP Fjäll Zettertjärns Niezti Imingens Jz Bajas * Zettertjärns Häkza Putte Medeskog
1ÖKL/HP Fjäll Zettertjärns Nikez Imingens Jz Bajas * Zettertjärns Häkza Fredrik Ohlsson/Kristina Edh
1AK Fjäll Zettertjärns U-Flax Black Mystery Chinook * Zettertjärns Magica Di Hexz Karl Petter Johansen, Norge
1AK Fjäll Åshöjdens Grand Lady Storsteinens Galante Gant * Åshöjdens Camaron Endre Nilsen, Norge
1AK Fjäll Idrefjällens Champ Bashammeren`s Chammo - Idrefjällens Zamba Kjetil Nilsen, Norge
1AK Fjäll Zettertjärns Qaxzig Resdalens Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kenneth Løfald Bjørnstad, Norge
2ÖKL Fjäll Akaheia´s Pajo Bjørgsjitens Dått No *
EZ Mira
Marja Persson
2AK Fjäll Zettertjärns Silba Taiko * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Gunnar Skår, Norge
2ÖKL Fjäll Endalshöjdens Black S Langsundets Faun * Zettertjärns Blaze Niklas Sundberg
2ÖKL Fjäll Endalshöjdens Blackie Lawless Langsundets Faun * Zettertjärns Blaze Sofia Lind
2ÖKL Fjäll Zettertjärns Blaze Tarock's Narvik * Zettertjärns Iona Sofia Lind
2AK Fjäll Åshöjdens Grand Lady Storsteinens Galante Gant * Åshöjdens Camaron Endre Nilsen, Norge
2AK Fjäll Åshöjdens Grand Lady Storsteinens Galante Gant * Åshöjdens Camaron Endre Nilsen, Norge
2AK Fjäll Kvannildalens Gry the Great Mortenfjellets Keano * Mountaineer's Darcie Wanda Eliasson
2AK Fjäll Åshöjdens Insp Fram Imingens Ek Elle-Gant * Åshöjdens Camaron Hege Nybakk/Kjell Arne Odlolien, Norge
2AK Fjäll Zettertjärns Qajza Resdalens Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kenneth Løfald Bjørnstad, Norge
2AK Fjäll Zettertjärns Qajza Resdalens Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kenneth Løfald Bjørnstad, Norge
2AK Fjäll Zettertjärns Qajza Resdalens Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kenneth Løfald Bjørnstad, Norge
2AK Fjäll Zettertjärns Qajza Resdalens Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kenneth Løfald Bjørnstad, Norge
2AK Fjäll Kvannildalens Gry the Great Mortenfjellets Keano * Mountaineer's Darcie Wanda Eliasson
2AK Fjäll Mountaineer's Gilda Finnvola's Tsar * Mountaineer's Della Thor Harald Foss, Norge
2AK Fjäll Mountaineer's Gilda Finnvola's Tsar * Mountaineer's Della Thor Harald Foss, Norge
2AK Fjäll Åshöjdens Grand Lady Storsteinens Galante Gant * Åshöjdens Camaron Endre Nilsen, Norge
2ÖKL Fjäll Bukkafjellets AF Ask Langsundets Faun * Børgsjitens Arja Steinar Petterssen, Norge
2ÖKL Fjäll Rypedalen's Saga Rörosvidda's Tzarek * Rypedalen's 17 Mai Christine Johansson
2AK Fjäll Zettertjärns Qaxzig Resdalen`s Rotax * Zettertjärns Ditzie Mimsdotter Kenneth Bjørnstad, Norge
3 ÖKL Fjäll Akaheia´s Pajo Bjørgsjitens Dått No *
EZ Mira
Marja Persson
3ÖKL Fjäll Opendoras Mercedes ? Markku Parviainen, Finland
3ÖKL Fjäll Glavaris DV Zlatan Sundowner's Vain * Zettertjärns Darling Larsson Carina
3ÖKL Fjäll Modesty-Blaise Mortenfjellet's Keano * Gråsjövalens Zindra Per Grönlund                                          
3AK Fjäll Patjanen`s Santa-Sofia Finnvola`s Kid * Patjanen`s Santa-Inez John H Benjaminsen, Norge.
3AK Fjäll Patjanen`s Black Beauty Finnvola`s Kid * Patjanen`s Santa-Inez Line Jonsen Kvilstad/Terje Kvilstad, Norge
3AK Fjäll Patjanen`s Black Granit Rippy`s Tex - Patjanen`s Santa-Inez Johan Fredrik Nilsen, Norge
3AK Fjäll Zettertjärns Nichiara Imingens Jz Bajas * Zettertjärns Häkza Ørjan Jakobsen, Norge
         
UKL/UK        
1 UKL/HP Fjäll Högtindens Eika Takira Taiko * Høgtindens Perle-Felicia Geir-Vidar Haugen, Norge
1 UKL/HP Fjäll Zettertjärns Super Ztar Taiko * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Kristina Edh
1UK Fjäll Kvannildalens Izadora Imingens EK Elle-Gant * Mountaineer's Darcie Wanda Eliasson
1UK Fjäll Zettertjärns Sinja Taiko * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Dag Ove Johansen/Kathrine Johansen, Norge
1UKL Fjäll Jimbalayas Balto Bjørklitoppens Speedy * Klettkovens Shira Göran Larsen, Norge
2UKL Fjäll Puron Perän Villivadelma Åshöjdens Walther * Puronperän Olga Jukka Puro, Finland
2UKL Fjäll Zettertjärns Taro trettontrettiosju Zettertjärns Duke * Zettertjärns Belle Anja Fjellgren
2UKL Fjäll Jimbalayas Balto Bjørklitoppens Speedy * Klettkovens Shira Göran Larsen, Norge
2UK Fjäll Zettertjärns Sinja Taiko * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Dag Ove Johansen/Kathrine Johansen, Norge
2UKL Fjäll Zettertjärns Segra Taiko * Zettertjärns Bleika Ionasdotter Christine Johansson
3UKL Fjäll Puronperän Yrtti Alfred * Puronperän Rihla Jukka Puro, Finland
3UKL Fält Isliljans Yazza Sansetters Roover * Isliljans Xaphire Anders Forsberg
3UK Fjäll Zettertjärns Unique Chablis Langsundets Faun * Zettertjärns Häkza Trine Frøseth Nielsen, Norge