Jaktprov och utställningar

Gordonsettern är idag en omtyckt jakthund av många jägare och anses i allmänhet ha mycket bra jaktlust, vara goda viltfinnare samt vara tidigt jaktmogen. Rasen har utvecklats enormt jaktligt sett över de sista 25 åren och har också blivit mycket populär att äga då den är social och trevlig som individ.

Jaktprov är för närvarande det enda verktyg vi har för att kontrollera hundarnas jaktegenskaper. För att hjälpa till med avelsarbetet anordnas jaktprov av de olika specialklubbarna samt lokalklubbarna inom FAs organisation. Provresultaten är en viktig del i avelsarbetet för att förstärka och behålla gordonsettern som en god jakthund.

Utställningar är det verktyg som finns för att kontrollera hundarnas exteriör. Utställningar annordnas av specialklubbarna och lokalklubbarna under FA samt av SKK. Den exteriöra delen är viktig då en allt för tung kroppad, vek benstomme eller hundar med mindre önskvärd exteriör inte har samma hållbarhet som jakthund, som en hund med funktionell exteriör av passande storlek och vikt. Utställningsresultat är liksom jaktprovsresultat viktiga instrument i avelsarbetet.
 

GS jaktprovs resultat

Här läggs alla jaktprovs resultat in på svenskfödda gordonsettrar samt gordonsettrar som är importerade till Sverige. Ägarna och uppfödarna skickar själva in jaktprovs resultat till webmaster.

SGSKs Huvudprov

Varje år annordnar SGSK ett huvudprov som brukar altinera mellan fjäll, skog och fält. Provet brukar att annordnas tillsammans med någon av lokalklubbarna under FA.

SGSKs Utställning

Varje år anordnar SGSK en utställning. Utställningen  brukar vara sammtidigt som årsmötet och då brukar det även annordnas apportmästerskap. Utställningen brukar oftast vara i början på juni.

SGSKs träningar

En eller ett par gånger per år brukar det annordnas träning inför jakt med erfarna ledare. Det brukar vara över ett par dagar där deltagarna oftast bor på samma ställe, äter tillsammans och har det mycket trevligt med likasinnade. Senaste åren har det annordnas på skog. Ta kontakt med klubben för intresse anmälan annars så läggs annons ut när det planeras en ny träning. Lokalklubbarna under FA annordnar också träningar.