Nyheter från avelsfunktionärerna

2/5-2015
DNA-test PRArcd4, CCA och CL
Det är numera möjligt att DNA testa Gordonsetter för PRArcd4, CCA och CL vid Norges veterinærhøyskole NMBU. Det görs via blodprov och det  är möjligt att ta samtliga tre DNA-test på samma gång.
Länk: se PRA, CCA, eller CL
 

15/5-2014
Avelsfunktionärernas årsrapport 2013

Rapport

28/3-2014
Ceroid lipofuscinos (CL)

Avelsfunktionärerna informerar om att sjukdomen CL har drabbat flera kullar i Frankrike av jaktlinjer. Eftersom att blodslinjerna finns i Skandinavien måste detta tas på största allvar. Sjukdomen bidrar till att hundarna dör. CL är en ärftlig neurologisk sjukdom. Den nedärvs på samma sätt som PRA och CCA, d.v.s. autosomalt recessivt. Det krävs dubbla anlag för att hunden ska insjukna. Dessbättre finns DNA-test för CL på engelsk setter. Eftersom det är exakt samma sjukdom som drabbar vår ras kan testet också användas gordonsettern.

Mer info om CL

NGK informerar om CCA

Norska gordonsetterklubben har lagt ut ny info om CCA.

NGKs info om CCA