SLO klolossning

2016,10,23
Fler Blodprover på friska hundar och hundar med SLO  behövs.
Se länk
http://gordonsetter.no/index.php?option=com_content&view=article&id=711:veien-videre-til-en-gentest-for-klol%C3%B8sning&catid=137&Itemid=101
 


Senaste nytt om forskning på klolossning (SLO) och låg ämnesomsättning (hypotyreos) (2015-01-2):


Länk till en lättläst artikel från SLUs hemsida som berättar om senaste forskningsresultat avseende SLO. (2010)

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2010/8/genetisk-riskfaktor-bakom-hundars-kloproblem-identifierad-av-slu-forskare/Bakgrund


Redan för cirka trettiofem år sedan rapporterades att enstaka norska gordonsettrar tappade klorna.
Antalet drabbade hundar som kommit till rasklubbarnas kännedom har under senare år ökat i både Norge och Sverige.

Förutom sporadiska amerikanska fall hävdas från övriga delar av världen, Danmark och Finland inräknade, att sjukdomen inte förekommer i rasen.

Först år 1995 beskrev amerikanska forskare en ny klosjukdom hos hund kallad symmetrisk lupoid onychodystrofi (SLO) vars symptom var identiska med dem som under lång tid observerats hos norska och svenska gordonsettrar.
 

Definition

SLO är en autoimmun sjukdom (defekt i immunsystemet där kroppsegna celler angriper individens vävnader)
som gör att till synes tidigare helt friska hundar plötsligt tappar klor på en eller flera tassar.

 

Förekomst
SGSK:s Hälsoenkät från år 2000 anger att cirka 4% av svenska gordonsettrar har SLO.
 

Debutålder
Tidigare debuterade klolossning i regel hos vuxna hundar mellan fem och nio års ålder, idag insjuknar ibland även mycket unga djur.
 

Symptom
Den första signalen kan vara att hunden intensivt börjar slicka på en viss tass, andra symptom är hälta,
uppsplittrade eller förvridna klor, alternativt illaluktande infektioner i klofalsen.
När klokapseln lossnat, antingen spontant eller med hjälp av veterinär, växer klorna mycket långsamt ut igen.
De blir då mer eller mindre deformerade och sköra. En hund kan under sin livstid drabbas av ett eller fler skov av sjukdomen.
 

Diagnos
Diagnosen fastställs genom typisk sjukdomshistoria, vävnadsprov från klo med omgivande hud för patologisk anatomisk diagnos (PAD) samt behandlingsresultat.
 

Behandling
Behandlingen består vanligtvis av EFA (essentiella fettsyror " omega 3 och 6), zink, läkemedel
(tetracyklin, niacinamid, kortison, pentoxifyllin) antingen separat eller i kombination, men också homeopatiska preparat används.
 

Prognos
För en jakthund utgör klolossning ett allvarligt handikap.
Vissa individer svarar bra på behandling, medan andra får så svåra besvär att de måste avlivas.
Båda könen drabbas lika. Stamtavleanalys antyder en genetisk komponent, men ärftlighetsgången är inte kartlagd. Finns disposition för sjukdomen kan olika typer av påfrestningar utlösa den.
SLO förekommer mer frekvent inom vissa blodslinjer. Det finns släkter med dokumenterat sjuka individer i tre generationer.
 

Avelsrekommendation
Sjuka hundar ska omedelbart tas ur avel. Problematiskt är att många individer redan fått avkomma när sjukdomen debuterar. Parningar mellan djur, vilka båda har nära släktingar med SLO bör undvikas.
 

Under sensommaren 2005 påbörjade veterinär Martine Lund Ziener vid Fredrikstad dyrehospital tillsammans med Norges veterinärskole (NVH) och Norsk Gordonsetter Klub (NGK) ett forskningsprojekt som pågår t.o.m. oktober 2008. Målet är dels att beskriva sjukdomens utbredning i rasen, dels att ta vävnadsprov från obehandlade hundar för PAD.

För att på sikt utarbeta ett DNA test ska också insamling av blod från sjuka djur och deras nära släktingar göras.

Överst på sidan finns blankett att fylla i vid ett sådant blodprov.
 

Ägare till gordonsettrar som just insjuknat i SLO uppmanas därför att antigen själva, eller via sin veterinär, snarast kontakta Martine Lund Ziener på Fredrikstad dyrehospital, Norge på telefon +47 69 32 05 28, privat efter kl. 20 på +47 93 03 33 10 eller via E-post:martine@f-d.no. Det går även att kontakta SGSK:s avelsråd för ytterligare information. 08-05 10 29 Anita Aronsson

Klokapseln har lossnat från underliggande pulpa.
Deformerade klor har växt ut efter klolossning.
Klokapslarna är avlägsnade
Klokapseln sitter löst
Sprickbildning mellan pulpa och klokapsel.
Felställda tår med genomtramp hos hund med SLO
Spricka mellan pulpa och klokapsel.
Klokapseln har precis lossnat.
Deformerade klor har växt ut efter klolossning.
Klokapsel avlägsnas under narkos.
Klon förefaller ihålig.
Pulpan exponeras.