PRA rcd4

Information om PRA

Om du har en gordonsetter som du tycker har börjat se sämre eller har blivit mörkrädd ute, då kan den har utvecklat PRA (proggresiv retinal atrofi) näthinne avlossning. Det är en ärftlig sjukdom som finns på flera raser och även på gordonsetter.

Svenska Gordonsetterklubben rekommenderar, alla som äger en gordon och misstänker att det är något fel på dess syn, att gå till veterinären och göra en ögonlysning. Om ögonlysningen skulle vara positiv, det vill säga, hunden diagnostiseras med PRA, kontakta då avelsfunktionärerna eller någon annan i styrelsen.

Detta för att vi ska kunna kartlägga utbredningen här i Sverige. Det finns idag även ett genetiskt test som har tagits fram i England.

Se artikel nedan.

Tack på förhand

Avelsfunktionärerna
Tina Backlund
Helene Stensby

och övriga styrelsen

 

Eftersom att det idag (2012) finns ett enkelt gentest så behöver inga fler gordonsettrar drabbas av denna typ av PRA. Är en av föräldrarna testad fri så kommer ingen av avkommorna att utveckla PRA rcd4.

DNA-test för Progressive Retinal Atrofi (PRA)
Det är numera möjligt att DNA testa Gordonsetter för PRA rcd4 vid Norges veterinærhøyskole NMBU.
NMBU testar även för CCA och CL på gordonsetter (det går att testa samtliga på samma gång med samma blod och schema).

Länk till schema att ta med till veterinären.
Säg att du skall ha blodprov: ~ 4 ml EDTA blod och 1-2 ml serum

http://www.nmbu.no/tjenester/laboratorietjenester/genetisk-diagnostikk-og-blodtyping/skjema-til-blodpr-ver-
Fungerar inte länken så gå denna vägen:
www.nmbu.no
1. Dyreklinikker, labratorier og sentre
2. Labratorier
3. Genetisk diagnostikk og blodtyping
4. Skjema til blodpröver
5. Download Gordon_setter_CCA-PRA-CL.pdf


(NMBU skickar räkning)

Under hösten - vintern har brittiska genetiker vid Genetics Centre, Animal Health Trust (AHT) identifierat mutationen som orsakar Progressiv Retinal Atrofi (PRA) hos gordonsetter.
 

PRA är en ärftlig ögonsjukdom som förekommer i många hundraser. Den angriper ögats näthinna och orsakar successiv synförsämring som leder till blindhet. Idag finns ingen behandling mot PRA.

Mutationen är recessiv (anlag från båda föräldrarna). En majoritet av hundarna med fastställd PRA har två kopior av genen rcd4 (homozygota), som i nuläget anses vara den främsta orsaken till sjukdomen. Eftersom enstaka gordonsettrar saknade rcd4 mutationen kan det också finnas en mindre vanlig form av PRA inom rasen.Ägarna rapporterar att deras drabbade hundar utvecklar nattblindhet som första symptom. DNA tester Sedan starten med DNA tester I Mars 2011 har mer än 950 gordonsettrar testats från 23 olika länder för PRA rcd4 mutationen. Av dessa är 119 sjuka och 407 st är bärare.

HUR PRA NEDÄRVS (Öppnas i nytt fönster)

Progressiv retinal atrofi (PRA)

Sedan drygt ett år tillbaka har ögonsjukdomen progressiv retinal atrofi (PRA) stått i fokus för gordonsetteruppfödare främst i England och Tyskland men också i övriga länder där det finns hundar som för brittiskt blod.

Det uppdagades nämligen vintern 2009 att några kända engelska avelshundar (showlinjer) är anlagsbärare för PRA. De engelska klubbarnas samarbetsorgan, the Gordon Setter Breed Council, startade genast ett intensivt arbete att försöka få ett rasspecifikt DNA test för PRA.

På hemsidan HYPERLINK http://gordon-setter-association.co.uk/gs_breed_council_results.htm dels en lista med sjuka hundar och bärare, dels information om sjukdomen, dess nedärvningsmönster samt hur forskningen framskrider.

I Gordon Setter Association's Newsletter 2009 publicerades en amerikansk artikel PRA in other countries som nu översatts till svenska. Inga svenska PRA fall är registrerade i modern tid, men då våra hundar inte ögonspeglas vet vi inte om sjukdomen förekommer också hos oss.

I Norska kennelklubbens databas DogWeb (motsvarigheten till SKK:s Hunddata) finns nämligen sex gordonsettrar med PRA registrerade.

Anita Aronsson 2010-03-22