MH - Mentalbeskrivning av hund

Bakgrund:
Mentaltesten utarbetades i Sverige för 50 år sedan av gamla Arméns Hundskola. Syftet med testen var att se vilka hundar som lämpade sig att bli tjänstehundar och inom vilka områden de var lämpliga för. Man ville tex. inte lägga ner en massa jobb på hundar som inte var lämpliga för bevakning. Samma test används idag inom brukshundsklubben. Mentalbeskrivningens ingående komponenter (Dådkraft, skärpa, försvarslust, kamplust, nervkonstitution, temperament, hårdhet, och tillgänglighet) bedöms olika för olika raser på det viset får varje ras en egen profil.
 

MH för vem:
Mentalbeskrivningen används framför allt som ett verktyg för att förbättra aveln. Det är framför allt rasklubbarna som här har en unik roll när det gäller att se vilka egenskaper rasen har och hur man ska prioritera dessa. På det viset kan man förstärka eller försvaga vissa egenskaper. När tillräckligt många hundar har testats bildar de en profil som blir typisk för rasen.
Mentalbeskrivningen är även ett bra verktyg för den enskilde hundägaren. Hundägaren kan jämföra rasens profil med sin egna hunds profil och på det sättes se i vilka moment som hunden behöver extra stöd. Men framför allt är det mycket intressant att höra mentalbedömarens utlåtande om hunden.
MH blir därför ett statistiskt underlag för både den enskilde uppfödaren och rasklubben.
 

MH är ingen tävling:
Mentalbeskrivning är ingen tävling, antalet poäng är ointressant. Det är hur hunden fungerar under de olika momenten som är intressant.
Det är var på protokollet de olika kryssen hamnar , som ger oss hundägare svar på hur hunden har reagerat i just denna situation.
Det är det mönster, den bild som skapas av de mentala egenskapernas pusselbitar, som förklarar hur den enskilde individen är. Det mentala mönstret berättar för oss vilka hundens förutsättningar är, utan någon poängsättning.
 

Hur går mentalbeskrivningen till:
Mentalbeskrivningen utförs med en hund i taget, och kräver tillgång på en speciell testbana samt en hel hop funktionärer: testledare, mentalbeskrivare och minst två figuranter - och alla ska ha genomgått en rejäl utbildning hos SBK. Varje enskild hund tar sedan cirka 45 minuter att testa. Under själva mentalbeskrivningen går hunden, tillsammans med sin ägare och testledaren, runt en bana med vissa förutbestämda testsituationer. Mentalbeskrivaren följer efter i bakgrunden och prickar in hundens reaktioner på ett protokoll.

Följande mentala egenskaper bedöms:

TILLGÄNGLIGHET hundens intresse för främmande människor
JAKTLUST lust att förfölja och grad av bytesintresse
SOCIAL KAMPLUST lust att kämpa med eller mot någon/något
TEMPERAMENT anpassningsförmåga, nyfikenhet
SKÄRPA förmåga att bli arg
FÖRSVARSLUST vilja att försvara
NERVKONSTITUTION

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mentalbeskrivning för Gordonsetter i Södertälje

Lördagen den 31/5 var vi ett härligt gäng som träffades på Södertälje Brukshundklubb för att få våra 9 Gordonsettrar mentalbeskrivna.

Dagen började kl. 7.30 och vi var klara 15.30.
Visst är det intressant att se hur våra 4-fota vänner beter sig i olika situationer som de utsätts för i en mentalbeskrivning. Man ser direkt om det är en mer erfaren hund eller en yngre förmåga som inte har så mycket erfarenhet av livet.

* Beskrivningen började med att hälsa på hela gruppen och testledaren. Ta kontakt med testledaren och följa med henne utan matte eller husse. Detta hade ingen hund problem med.

* Nästa moment var att leka/kampa med trasa tillsammans med testledaren och matte/husse. Det fanns nog bara någon enstaka Gordon som visade lite intresse för trasan.

* Att följa "lilla bytet"/haren med blicken och sen få sticka efter den lilla fulingen var inte heller några problem men ta den "äckliga haren" i munnen fanns ingen Gordon som gjorde.

* Passivitetsmomentet i 3 minuter, som går ut på att matte/husse ska agera lyktstolpe och bara stå helt still och se vad hunden hittar på, blev det lite olika resultat på. Några la sig ner och passade på att vila i värmen, några andra bara stod och njöt i solen och stillheten. Medan några började lugnt och sedan visade ökat intresse för att något skulle hända.

* Sedan var det dags för "linus på linjen". En figurant kommer fram bakom en buske iförd en grön regnponcho med huvan på, och gör hot rörelser mot hund och förare, med kroppen var 5:e meter 3 gånger, innan han tar av luvan och leker med en trasa och försvinner bakom en buske. Hund och förare befinner sig ca 20 meter från detta. Sen ska hunden släppas och springa fram och ta kontakt och leka med figuranten och trasan. Någon hund satt kvar och brydde sig inte alls, de flesta sprang fram och checkade av läget på ca 3 m från figuranten och konstaterade att det bara var en människa och sen var det klart......

* En overall som kommer uppfarande på en stig precis då hund och matte kommer och går var inte heller några större problem. De flesta löste det utan någon hjälp/stöd från matte/husse.

* Kedja som rasslar på en plåt var absolut inget problem för någon hund.

* Nästa moment var 2 spöken som kommer mot hund och matte/husse. Här fanns det verkligen roliga reaktioner. De flesta hundar försökte att hota några gånger innan de insåg att matte/husse fick ta över, genom att placera sig på olika avstånd, fullt skällande och raggen rest, bakom matte/husse. Men alla vågade till sist gå fram med mer eller mindre hjälp och hälsa på spökena.

* Till sist var det skott i aktivitet och i passivitet. Där visade ingen hund någon reaktion.

Slutsummering av testdomaren: Han blev väldigt positivt överraskad av att hundarna kom över/släppte den negativa upplevelsen väldigt fort efter momenten, samt att Gordonsettrarna visade stark skottfasthet.

Paula Sparf
Golden Pearl´s Kennel, Tranås