HD - Höftledsdysplasi

Höftledsdysplasi (HD) är en ärftlig åkomma som innebär att höftleden inte fungerar normalt därför att höftledsskålen är för grund eller platt vilket i sin tur gör att höftledskulan får ett otillräckligt stöd och leden blir ostadig.


Felet leder i besvärligare fall till benpålagringar kring höftledsskålens kanter och skador på leden som kan vara mycket smärtsamma. Defekten diagnostiseras genom att höftlederna röntgas.
I Sverige avläses sedan röntgenplåtarna av en erfaren veterinär och informationen samlas i Svenska Kennelklubbens dataregister.


Möjligheten att göra en korrekt riskbedömning beträffande HD ökar med antalet röntgade hundar. Det är därför viktigt att alla hundar röntgas inte bara avelsdjuren.

För att Gordonsettervalpar skall kunna registreras i SKK krävs känd Hd-status hos båda föräldradjuren. 

Från den 1 januari 2000 införs en ny gradering vid avläsning av höftledsröntgen. Som ett led i utvecklingen mot ett förenklat samarbete inom F.C.I. (internationella kennelorganisationen) inför Svenska Kennelklubben en ny skala enligt nedan.


Tidigare har det varit mycket svårt att jämföra avläsningarna i olika länder. En enhetlig skala torde underlätta både för den enskilde hundägaren/uppfödaren och för administrationen vid exempelvis importer.


För Gordonsetter gäller  att hunden skall vara lägst 12 månader för officiell röntgen.

Den nya skalan:
A =Normala höftleder (= gamla ua)
B =Nästan normala höftleder (= gamla ua)
C =Höftleder lindrig dysplasi (= gamla grad I)
D =Höftleder måttlig dysplasi (= gamla grad II)
E =Höftleder kraftig dysplasi (= gamla grad III och IV)