ED Armbågsledsdysplasi


Armbågsledsdysplasi är en onormal förslitning av ledbrosket som ger upphov till benpålagringar. Ärftlighetsgången är polygen nedärvning.

Bekämpningsprogram finns inte då sjukdomen i dagsläget inte bedöms vara ett problem i rasen. Resultaten av genomförda röntgenundersökningar är officiella och frekvensen belastade djur bevakas. Avel med sjuka djur avrådes.
(RAS).

För officiell röntgen gäller att hunden är minst 12 månader gammal.