Ceroid lipofuscinos (CL)  

SGSK har fått kännedom om att sjukdomen CL nyligen påvisats hos franska gordonsettrar av jaktstam. I Skandinavien har CL (hjernesvinn = norska, NCL = franska) i flera decennier varit känt hos engelsk setter, och i slutet av 1980-talet föddes även en norsk gordonsetterkull med sjukdomen. På RASG:s (Franska Gordonsetterklubben) hemsida http://www.settergordon.com/  framgår att flera franska kullar insjuknat under senare tid. Hitintills har endast jagande gordonsettrar drabbats, och då blodslinjerna finns i Skandinavien måste detta tas på största allvar.

CL är en ärftlig neurologisk sjukdom. Den nedärvs på samma sätt som PRA och CCA, d.v.s. autosomalt recessivt. Det krävs dubbla anlag för att hunden ska insjukna. Djur med endast ett anlag är friska med de kan föra sjukdomen vidare till avkomman. CL debuterar i regel omkring ettårsåldern och den leder obönhörligen till döden. Symtomen är successiv förlust av orienteringsförmåga, syn och hörsel.

Dessbättre finns DNA-test för CL på engelsk setter. Eftersom det är exakt samma sjukdom som drabbar vår ras kan testet också användas gordonsettern. Mer information om CL samt hur du går till väga för att testa din hund finns på Svenska Engelska Setterklubbens hemsida http://www.engelskasetterklubben.se/  samt på Norska Engelska Setterklubbens hemsida http://www.avl.no/


 

Idag (2014) finns DNA test så nu behöver det inte födas valpar som kommer att drabbas av CL och det behövs inte exkludera några friska hundar ur aveln utan med ett enkelt test få svar om hunden är Frisk, Bärare eller Behäftad. Vi kan avla på en hund som är Bärare så länge partnen är Fri. På så sätt kommer vi i framtiden kunna undvika att hundar drabbas av CL.

Är en av föräldrarna testad Fri kommer det inte att födas valpar som utvecklar CL.

Se nedanstående illustration om recesiv nedärvning (PRA_Illustration som nedärvs på samma sätt som CL):

(Det är ej nödvändigt att testa frisk hund som: ej är brukad i avel eller ej skall brukas i avel).

DNA-test för Cerebellär Cortikal Abiotrofi (CL)
Det är numera möjligt att DNA testa Gordonsetter för CL vid Norges veterinærhøyskole NMBU.
NMBU testar även för PRArcd4 och CCA på gordonsetter (det går att testa samtliga på samma gång med samma blod och schema).

Länk till schema att ta med till veterinären.
Säg att du skall ha blodprov: ~ 4 ml EDTA blod och 1-2 ml serum

http://www.nmbu.no/tjenester/laboratorietjenester/genetisk-diagnostikk-og-blodtyping/skjema-til-blodpr-ver-
Fungerar inte länken så gå denna vägen:
www.nmbu.no
1. Dyreklinikker, labratorier og sentre
2. Labratorier
3. Genetisk diagnostikk og blodtyping
4. Skjema til blodpröver
5. Download Gordon_setter_CCA-PRA-CL.pdf


(NMBU skickar räkning)