Gordonsetter, testade för CCA

Har du testat din hund för CCA? Skicka in resultat till någon av avelsfunktionärerna så presenteras resultatet här:
Om hur du testar din hund läs om CCA till vänster i menyn.


Clear/Fri så bär inte hunden på någon muterad cell och är frisk.

Carrier/Bärare hunden är frisk och bär på en muterad cell. Det innebär att hunden kan brukas i avel med en hund som är testad fri. På så sätt undviks sjuka hundar i framtiden. 

Affekted/Behäftad menas med att hunden bär på två muterade celler och är sjuk eller kommer troligtvis att bli sjuk.

Blå markerad är senast inlagda resultat
 

Clear/Fria


S26116/2008
 
Avalonian's Akira Buhammarens Stegg * Mountaineer's Eya
SE49091/2013 Avalonian's Extra Åens II Yes * Avalonian's Akira
FI35909/09 Black Seeker's Afterglow Mountaineer's Durango * Gordvalls Oona
NO48134/09 Egon Langsundets Faun * Ez Mira
S34723/2006 Ekdalens Diana V'Joop Du Marais De La Gordonniere * Mountaineer's Bisstra
SE20413/2013 Ekdalens Ebony Åshöjdens Uzzi * Ekdalens Diana
SE35639/2011 Glavaris DV Zlatan Sundowner's Vain * Zettertjärns Darling
SE21346/2010 Hagelsprutans Rappa Rakel Klettkovens Karikatur * Sundowner's Yolanda
SE46880/2010 Hagelsprutans Stöddiga Sture Kråklifjellet's Uno * Hagelsprutans Otroliga Olga
S12526/2008 Hagelsprutans Quicka Qulan Klettkovens Karikatur * Hagelsprutans Otroliga Olga
N24300/08 Imingens EK Elle-Gant Robin's Kjell * Imingens BR Elleville
N23023/05 Imingens ET Datter Finnvola's Tsar * Imingens BR Elleville
N22442/07          Imingens JZ Del Piero Finnvola's Zico * Imingens Bh Jippi-Ja
SE13868/2011 Kvannildalens Gry the Great Mortenfjellet's Keano * Mountaineer's Darcie
SE40240/2012 Kvannildalens Izadora Imingens EK Elle Gant * Mountaineer's Darcie
S36725/2007 Matsåsens Miracle Gordvalls Echo * Betty
S67584/2004 Mountaineer's Della Carolinas All Hat No Cattle * Mountaineer's Artemis
FI32581/14 Puronperän Äly Vajskär Abidal * Imingens ET Datter
FI25647/09 Puronperän Rihla Basco * Imingens ET Datter
FI18101/13 Puronperän Yrtti Alfred * Puronperän Rihla
Puronperän Unelma
FI15434/11 Puronperän Seita Finnvola's Kid * Puronperän Nenä
FI22998/13 Puronperän Villivadelma Åshöjdens Walther * Puronperän Olga
SE25461/2010 Sansetters Rusher Thales Des Pralines d'Aubejoux * Golden Pearl's Black Duchezz
NO39227/10 Storsteinens Zeniks Imingens EK Elle-Gant * Terningas Fröy
S33571/2006 Zettertjärns Blaze Tarock's Narvik * Zettertjärns Iona
S36731/2007 Åshöjdens Alliz Åens Outlaw * Åshöjdens Camaron
SE22294/2011 Åshöjdens Insp Fram Imingens Ek Elle-Gant * Åshöjdens Camaron
SE22296/2011 Åshöjdens Wahlter Imingens Ek Elle-Gant * Åshöjdens Camaron
SE20917/2012 Åshöjdens Zelma Itza's Gangster * Åshöjdens Yaffa
SE47796/2006 Åshöjdens Yaffa Mountaineer's Dollar * Åshöjdens Lucky
SE32935/2011 Patjanens Vina Falerina
SE25464/2010          
 
Sansetters Rover
SE19710/2010                        Mountaineers Henke Larsson
SE27493/2006 Mountaineers Eya
SE18520/2016 Avalonians Frost
SE18519/2016 Avalonians Fina
NO42014/2013 Aasrabbens Sarek
SE58008/2010 Martinis Natacha
VDHDPSZG11/188 Rebel of Bavaria
RKF2688355 East West Martin Svitjods Oden * Springset Zealous Dreamer
FI25647/09 Puronperän Rihla Basco * Imingens ET DAtter
FI24300/12 Pruonperän Unelma Nörre Lögums Beckham * Imingens ET Datter
Likkos Stella
PO Setters Espen
SE13867/2011 Kvannildalens Glayva the Glorious
SE33311/2012 Martinis Olympia

  Herriditärt Clear/Fria kullar (både mor och far är fria/clear)

Fjällpilens GZ Q-kull Storsteinens Zeniks * Kvannildalens Gry the Great
Hagelsprutans T-kull Imingens EK Elle-Gant * Hagelsprutans Quicka Qulan
Hagelsprutans VW-kull Hagelsprutans Stöddige Sture * Hagelsprutans Rappa Rakel
Mountaineer's H-kull Imingens JZ Del Piero * Mountaineer's Della
Åshöjdens T-kull Imingens EK Elle-Gant * Åshöjdens Zelma
Hagelsprutans X-kull
Avalonians G-kull
Martinis R-kull Rebel of Bavaria * Martinis Natacha
Puronperän J-Kull Puronerän Unelma * East West Martn


Carrier/Bärare *

S32156/2005 Åshöjdens Cameron Carolinas All Hat No Cattle * Åshöjdens Tracy
SE42521/2012 Avalonians Donna
PO Setters Glorry Svitjods Oden '* PO Setters Cindy
PO Setters Etna
PO Setters Cindy
PO Setters Blossa
Åshöjdens Hot Shot