Hälsa

Här finner du info om:

HD = Hörtledsdysplasi
ED = Armbågsdysplasi
SLO = Klosjukdom
PRA = Ögonsjukdom
CCA = Sjukdom på hjärnan
MH = Mentalbeskrivning & information

Resultat från HD- och AD- röntgen samt provresultat från PRA och CCA presenteras. Dessa resultat är en viktig del i avelsarbetet för en friskare ras.

HD - Höftledsdysplasi
Höftledsdysplasi är en utvecklingsrubbning i höftleden resulterande i bristande passform mellan ledkula och ledskål, vilket i sin tur ger upphov till benpålagringar i leden.
Rasen ingår i bekämpningsprogram som säger att det ej är förenligt med SKKs Grundregler att i avel använda individ som är behäftad med HD. Avkomma efter föräldradjur med dysplasi beläggs med avelsspärr.
Ärftlighetsgången är polygen nedärvning.


ED - Armbågsdysplasi
Armbågsledsdysplasi är en onormal förslitning av ledbrosket som ger upphov till benpålagringar. Ärftlighetsgången är polygen nedärvning.
Bekämpningsprogram finns inte då sjukdomen i dagsläget inte bedöms vara ett problem i rasen. Resultaten av genomförda röntgenundersökningar är officiella och frekvensen belastade djur bevakas. Avel med sjuka djur avrådes.

PRA rcd4
PRA är en ärftlig ögonsjukdom, med enkel recessiv nedärvning, som leder till blindhet Gordonsettern har så kallad "sen PRA" (degeneration) där hundar ibland redan använts i avel när diagnosen ställs.
Idag finns ett DNA-test och om minst en av mor eller far är Fri så drabbas inga avkommor av denna PRA.

CCA - Cerebellär cortikal abiotrofi
CCA är en ärftlig sjukdom som angriper lillhjärnan(cerebellum) hos unga hundar. Det är en speciell typ av celler i lillhjärnans bark (cortex) som tillbakabildas och grymt nog drabbas unga hundar i åldern 6 månader till ca 2 år.
Idag finns ett DNA-test och om minst en av mor eller far är Fri så drabbas inga avkommor av CCA.

SLO - Klolossning
Klolossning är en autoimmun sjukdom där immunsystemet angriper kroppens egna celler. SLO utgör ett gravt handikapp för hunden och drabbar till synes tidigare helt friska individer. Klorna växer ut igen men blir mer eller mindre deformerade och sköra.

Idag pågår forskning för att finna ett ev DNA-test samt att kunna förbättra vård av drabbade hundar. Har du en drabbad gordonsetter eller en frisk gordonsetter över 8år så är forskarna och vi glada för alls som skickar in blodprov. Se mera om hur i den senaste forskningsrapporten (2013) under PRA i menyn.



(Info om sjukdommar tagna ur RAS)