Avelsfunktionärer

Mayvor Jonsson

Tfn 070-577 97 29
Epost:
mayvor.j52@gmail.com

Mål & Riktlinjer

Avelsfunktionärer skall vara ett upplysande och vägledande organ för klubbens medlemmar i avelsfrågor och dess målsättning skall vara att förbättra nästa generation Gordonsetter särskilt när det gäller bruksegenskaper som jakt och jaktprovshund samtidigt som rastypen skall behållas.

Funktionärerna skall verka för en prioritering av Gordonsetterns jaktliga egenskaper såsom tidigt utvecklad ståndinstinkt, intensitet, viltfinnarförmåga och precist fågelarbete, gott temperament samt dresserbarhet och samarbetsvilja.
 

  • Avelfunktionärer bör avråda från parning om det anses att denna målsättning ej uppfylls och därmed inte främjar aveln. Nyheter som berör Hanhundslistor och Valpförmedling (enligt §7 i protokoll från SGSKs styrelsemöte den 11 augusti 2005)
  • Beräkna inavelsökning för tänkta kombinationer och publicera detta på valplistan.
  • Ta emot PRA och CCA resultat.
  • RAS - rasspecifik avelsstrategi. Svenska Gordonsetterklubben arbetar målinriktat och långsiktigt med sin avelsstrategi. 2005 antogs en Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) godkänd av SKK. RAS kommer att ligga till
    grund för klubbens och uppfödarnas avelsarbete de kommande åren. 2010 reviderades RAS.

    Till hjälp i detta arbete har avelsfunktionärerna två experter inom området.

 

Rapporter