Vinterdalens Tillåens

Et dansk resultat i VK på "svensk" hund - 2. VK (Segrarklass)

Vinterdalens Tillaaens (Finnvolas Kid x Åshöjdens Vivi)

Opdr. Carola Hedlund og Johan Vedblom

Ägare & förare Erik Petersen, Danmark